Anonyma Narkomaner

Anonyma Narkomaner (NA) är en ideell förening av och för personer för vilka droger har blivit ett allvarligt problem. De träffas regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. 

 

Hur fungerar NA?

Beroende som hjälper varandra att tillfriskna är NA:s grundval. Medlemmar möts regelbundet för att tala om sina erfarenheter i tillfrisknandet. Mer erfarna medlemmar (kallade sponsorer) arbetar individuellt med nyare medlemmar. Kärnan i NA:s program är de tolv stegen. Dessa ”steg” är en uppsättning praktiska riktlinjer för att närma sig tillfrisknandet. Genom att följa dessa riktlinjer och nära samarbeta med andra medlemmar, lär sig beroende att sluta använda droger och möta vardagslivets utmaningar.

Anonyma Narkomaner är inte en religiös organisation och förespråkar inte något särskilt trossystem. NA lär ut grundläggande andliga principer – ärlighet, öppet sinnelag, tillit, villighet och ödmjukhet – som kan tillämpas i vardagslivet. Den specifika praktiska tillämpningen av andliga principer bestäms av varje individ. 


Helpline: 0771-13 80 00 
(Telefontjänsten är i första hand till för att hjälpa beroende till närliggande möten, men där kan också annan information fås.
Ett telefonsamtal är en bra början om man har fler frågor om NA).

Lär mer om NA (Anonyma Narkomaner) i Västsverige här

För att hitta möten så kan du klicka här.


Vill du läsa om Anonyma Alkoholister i Göteborg så hittar du deras hemsida här. 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se