Akutboenden

Akutboende är en kollektiv boendeform vilket betyder att man bor i en byggnad tillsammans med andra men i ett eget rum. 
Måltider, individuellt stöd, fysisk tillsyn och kontakt med den enskilde klienten ingår. Syftet är att ge akuta insatser under en kort period. Insatserna ska stödja och motivera klienten och bidra till att komma ur en hemlöshetssituation.

På boendet görs en kartläggning av klientens styrkor, behov och förutsättningar för att komma ut på den öppna bostadsmarknaden eller vidare till annat av socialtjänsten planerat boende.

Det finns akutboenden där kvinnor och män bor tillsammans eller för endast kvinnor. 

Alla boenden med bistånd får man genom att ansöka hos socialtjänsten om boende med stöd. Läs mer här!

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se