Socialt boende med stöd - kollektivt

När man bor på ett kollektivboende (en byggnad där man bor med andra men i eget rum eller lägenhet) ingår boende, måltider och individuellt stöd, fysisk tillsyn och kontakt med den enskilde klienten. Syftet är att under en begränsad tid stödja och motivera klienten och bidra till att hen kommer ur en hemlöshetssituation.

På boendet kartläggs den enskilde klientens styrkor, behov och förutsättningar för att komma ut på den öppna bostadsmarknaden eller vidare till annat av socialtjänsten planerat boende.

Det finns både kort- och långsiktiga kollektivboendeinsatser. På de flesta bor kvinnor och män tillsammans men det finns boenden som är för bara kvinnor. 

Alla boenden med bistånd får man genom att ansöka hos socialtjänsten om boende med stöd. Läs mer här!

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se