Socialt boende med stöd - lägenhet

När man bor i ett lägenhetsboende så ingår boende och individuellt stöd, fysisk tillsyn och kontakt med klienten. Syftet är att under en begränsad tid stödja och motivera klienten och bidra till att hen kommer ur en hemlöshetssituation.

På boendet görs en kartläggning av den enskilde klientens styrkor, behov och förutsättningar för att komma ut på den öppna bostadsmarknaden eller vidare till annat av socialtjänsten planerat boende. Möjlighet till boendereferenser erbjuds i alla lägenhetsboenden. I flera av de integrerade lägenheterna (i vanliga hyreshus) finns möjlighet att bo kvar i samma lägenhet om man senare får kommunalt kontrakt.

Det finns både kortsiktiga- och långsiktiga lägenhetsinsatser.

Alla boenden med bistånd får man genom att ansöka hos socialtjänsten om boende med stöd. Läs mer här!

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se