Stödboende och HVB

Ett stödboende ska under trygga former förbereda den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Man bor i ett eget boende och får individanpassat praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden för att på sikt klara ett självständigt boende och vuxenliv. 

Stödboende är i första hand till för unga i åldern 18–20 år, men även för 16- och 17-åringar om det finns särskilda skäl.

Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Ett HVB kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. 

För att driva stödboende och HVB krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Myndigheten granskar boendena en gång om året så att de följer de lagar och regler som finns.

 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se