F100

F100 är en form av kommunalt kontrakt (de hyrs i andra hand av Fastighetskontoret). F100 finns för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sitt boende. Socialförvaltningarna och Förvaltningen för funktionsstöd kan skicka remiss om F100 till Fastighetskontoret. 

Genom F100 kan man få förtur till lägenheter i Göteborg. Insatsen finns till för personer med psykisk, neurologisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Personerna ska ha behov av boendestöd eller andra insatser för att klara sin vardag och  med det stödet bedöms de klara av att bo i egen lägenhet och följa hyreslagen. Funktionsnedsättning ska innebära att man saknar förmåga att ordna en bostad på egen hand.

Andra krav för att få en bostad genom F100 är att den blivande hyresgästen är skriven i Göteborgs kommun, har uppehållstillstånd, inte har ett pågående missbruk (inte haft ett missbruk under de senaste sex månaderna) och kan bo i ett flerbostadshus med grannar. Personen ska vara minst 18 år. De som bor i BmSS (Boende med Särskild Service) prioriteras.

Man kan ansöka om F100 som par men då måste båda personerna tillhöra målgruppen. Båda personerna ska sakna förmåga att söka bostad på egen hand på grund av funktionsnedsättning och ska ha ett stort och brett stödbehov.

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se