Nyhetsbrev Brukarinflytande - nummer 2

 

Nyhetsbrev Brukarinflytande - nummer 2

Inledningsvis vill jag säga tack för fin respons på det första nyhetsbrevet som skickades ut förra månaden. Roligt att det finns ett engagemang i frågan om brukarinflytande. 

Verksamhetsrådet februari 2023 – Temamöte om Peer support
På mötet i februari tog Verksamhetsrådet ett avstamp från den ordinarie mötesdagordningen. I stället arrangerades ett temamöte om Peer support. Inbjudan riktades brett. Utöver medlemmarna i Verksamhetsrådet var även övriga medarbetare och de som bor i boenden inom avdelning boende och hemlöshet inbjudna att delta. Inbjudan gick också ut till brukarföreningarna i Recoverynätverket och idéburna organisationer. Temamötet fick en positiv respons och hög intresseanmälan.

Initiativet till temamötet kom från en brukarrepresentant i Verksamhetsrådet; ”Peer support är viktigt! Vi brukarrepresentanter i Verksamhetsrådet kan se att det finns ett behov Peer support. Vi brukare har kunskap och erfarenhet som kan komplettera den professionella kunskapen som redan finns på boenden. Det här är något som alla kan vinna på”. 

 Syftet med temamötet var att ge en tydligare bild vad Peer support handlar om. Filippa Gagnér Jenneteg och Sony Wåhlstedt från NSPH Göteborg bidrog med en historisk bakgrund och en teoretisk grund. Ingalill Massiani, Peer supporter på Bostad Först Stockholm och Betty Öst Peer supporter på Förvaltningen för Funktionsstöd, Göteborg Stad gav en inblick i hur det är att arbeta som Peer support. Mötet avslutades med en workshop med fokus på utveckling av Peer support.

Vad är Peer support?
Personer med egen erfarenhet kopplat till ett specifikt område exempelvis; psykisk ohälsa, missbruk eller hemlöshet blir professionellt verksamma inom kommunen eller sjukvården och fungerar som ett stöd till brukare i deras återhämtningsprocesser. Peer supportern har inte samma funktion som en professionell utan är ett kompletterande stöd i verksamheten.  

Mer information om Peer support finns att läsa här

Peer Support | NSPH Västra Götaland och Göteborg (nsphvastragotaland.se)

Sökning på Google: Peer support NSPH Göteborg

 

Peer supporter i Göteborgs Stad med fokus att komma ut i aktiviteter
Betty Öst, Peer supporter inom Göteborgs Stad är informatör för aktivitetskatalogen.se. Tjänsten är en medborgarservice som riktar sig mot hela staden. Den handlar om att stötta individer med psykisk ohälsa att komma i gång med aktiviteter. I mötet med individen utgår Betty från aktivitetskatalogen.se. Betty är samtidigt inlyssnande vad individen har för behov utanför aktivitetskatalogen.   

 Kort om stödet som Betty kan erbjuda

 • Tjänsten riktar sig mot individer med psykisk ohälsa i åldrarna 18–65.
 • Stödet är kortsiktigt med fokus på inledande motivation att komma ut i aktiviteter.
 • Stödet är inte fokuserat på lönearbete, arbetsträning eller praktik.
 • Stödet är flexibelt. Betty kan möta upp individen där det passar; utanför aktiviteten, hållplatsen eller hemma och tillsammans med besökaren åka till aktiviteten. Allt som kan sänka tröskeln till att orka – våga – kunna ta kontakt med henne.
 • Väntetiden för att få ett inledande möte med Betty är cirka 2–3 veckor.

Kontaktuppgifter till Betty
Betty Öst, Peer supporter, Förvaltningen för Funktionsstöd, Göteborgs Stad
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mobil: 0728-56 62 87

 Avdelning boende och hemlöshet
Materialet från temamötet finns i avdelningens gemensamma yta i SharePoint.
Jobbar du inte inom avdelningen och vill ta del av materialet?
Kontakta migDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Månadens tips – Webbutbildning i brukarinflytande
Äntligen ett stöd till verksamheter som vill arbeta systematiskt med att stärka brukarinflytandet!

NSPH Västra Götaland och NSPH Göteborg arbetat tillsammans för att ta fram en webbutbildning i brukarinflytande. Den är både ett komplement och en introduktion till Handbok i brukarinflytande, som jag tipsade om i nyhetsbrev nummer 1. Webbutbildningen är kopplad till "Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland" och mål 3.2: "Brukarföreträdare ska vara delaktiga i utvecklingsarbete". Syftet med webbutbildningen är att vara ett stöd i att nå mål 3.2.

Webbutbildningen är kostnadsfri och tar 2–4 timmar att genomföra. Den inriktar sig brett till personer som på olika sätt arbetar eller är ideellt verksamma inom området psykisk ohälsa. Webbutbildningen är även användbar inom områdena samsjuklighet och missbruk.

 Utbildningen är uppdelad i fyra utbildningsvägar:

 • Utbildningsväg A riktar sig till personer med strategiskt ansvar för utvecklingsarbete inom ett helt verksamhetsområde i kommun, region eller myndighet.
 • Utbildningsväg B riktar sig till personer med operativt ansvar för utvecklingsarbete vid en specifik verksamhet/enhet inom kommun, region eller myndighet.
 • Utbildningsväg C riktar sig till personalgrupper inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa.
 • Utbildningsväg D riktar sig till företrädare för en förening, brukarorganisation eller liknande nätverk av personer med egen- eller närståendeerfarenhet av psykisk ohälsa.

För mer information om utbildningen kontakta:
Johanna Jahring
, kommunikatör och koordinator stärkt brukarinflytande i Västra Götaland, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg
Kontaktuppgifter
E-post:
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
Mobil: 0730-654200
Webb: www.nsphvastragotaland.se  
Facebook: https://www.facebook.com/NSPHVastraGotaland

 

Uppdrag brukarinflytande som en stödfunktion inom avdelningen

 • Boendeturné: Jag har kommit i gång med mina verksamhetsbesök. Inom ramarna för mitt uppdrag kan jag komma ut i verksamheter för att prata mer om delarna som ingår; Verksamhetsrådet, brukarrevisioner, synpunkter och synpunktshantering. Ibland träffar jag chefer/medarbetare och ibland de boende. Ibland kommer jag själv och ibland tillsammans med brukarrepresentanterna. Uppläggen på mina besök varierar och brukar anpassas utifrån verksamhetens behov.
 • Synpunkter och synpunktshanering: För verksamheter inom avdelning boende och hemlöshet som vill få en genomgång av den förvaltningsövergripande rutinen för synpunktshantering finns möjlighet att bjuda in mig till APT eller Verksamhetsmöte. Genomgången tar cirka 30minuter. Tid avsatt för dialog och frågor.   
  Hur: Kontakta mig för att boka en tid.
  Telefon: 031-367 90 05
  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Synpunkter: Jag och min kollega Jenny Martinsson, verksamhetsutvecklare Center mot hemlöshet ska genomföra ett utvecklingsarbete med fokus på synpunkter och synpunktshantering. Metoden användardriven innovation / tjänstedesign kommer att användas. Det innebär att brukarna blir en naturlig del i utvecklingsarbetet. Ett första planeringsmöte är inbokat i mars. Mer info om detta kommer längre fram!  

 • Lämna synpunkt
  Det är viktigt att brukare och invånare kommer till tals i frågor som berör dem. Synpunkter bidrar till att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten i våra tjänster samt öka samarbetet med alla de som är berörda av verksamheterna.
  Enklaste sättet att lämna en synpunkt är digitalt via Göteborg Stads hemsida
  Synpunktsblanketter finns också. Fråga personalen i ditt boende.
  Du kan också lämna en muntlig synpunkt via personalen i ditt boende.

 • Vill du få stöd att lämna en synpunkt?
  Välkommen till Center mot hemlöshet. Här finns personal som kan lyssna, ge information och stöd att lämna en synpunkt!

 

Övrigt stöd inom Socialförvaltning Sydväst

 • Arkivskolan: En intern satsning i socialförvaltning sydväst som ger uppdaterad kunskap om dokumenthantering. Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen och går igenom skyddade personuppgifter, diariet, handläggningsdatabasen, allmänna handlingar och arkiv. Utbildningen riktar sig till chefer och verksamhetsutvecklare i socialförvaltning sydväst. Målsättningen är att förtydliga processerna kring dokumenthantering. Exempelvis handläggning av synpunkter i handläggningsdatabasen. 
  När: fredagarna 10, 17, 24 mars, via Teams klockan 11.00-12.00.
  Samordnare Astrid Reuterstrand, arkivarie. 

 


 Vill du läsa nyhetsbrev som är publicerade tidigare?
Klicka här för att komma till sidan där du kan läsa alla våra Nyhetsbrev med tema Brukarinflytande!


 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se