Nyhetsbrev - Brukarinflytande: nummer 5

 

Verksamhetsrådet maj 2023
Verksamhetsrådets sista möte för terminen avslutades på Huldas Hus. Information kring förändringar som är på gång inom avdelning boende och hemlöshet. Verksamhetsrådet har också haft frågan uppe om att arrangera en Boendedag med fokus på målsättningen att hemlösheten ska upphöra 2028. Frågan ligger hos ledningsgruppen. Vi hoppas kunna arrangera en Boendedag under 2024.

Här kan du läsa mer om målsättningen, s. 10–11: Budget för 2023, Göteborgs Stad (Sökning på Google: Göteborgs stads budget 2023) 

Vad är Boendedag?
En dag som riktar sig till dig som lever i eller har levt i hemlöshet och professionella inom området. Inspirerande programpunkter, underhållning, samtal och möten mellan människor. Tidigare boendedagar har varit mycket uppskattade och haft tema Bostad Först och Friskvård.

 

Presentation i nämnden, Socialförvaltning Sydväst
I juni var Verksamhetsrådet inbjuden till nämndmötet för att berätta mer om att mötas och utveckla verksamheten tillsammans. Presentationen som hölls av brukarrepresentanter och medarbetare tillsammans fick fin respons av nämnden. 

 Musikprojektet och Center mot hemlöshet är två fina idéer som från början har växt fram i Verksamhetsrådet. Båda initiativen har utvecklats till att bli attraktiva och uppskattade forum för sina besökare utan att Verksamhetsrådet har en aktiv del i dom idag. Är hållbarheten en slump, eller kan det vara en positiv följd som kommer av att utveckling sker tillsammans med dom vi är till för?

 

Come as you are – Musikprojektet
Jag tog en tur förbi Linneahuset för att hälsa på kören och se hur dom har det i juni. Det visade sig bli en riktig lyckträff, då dom hade en planerad spelning på Betelskeppet samma dag. Professionella från Socialtjänsten var inbjudna till arrangemanget. Det blev en dag med strålande sol, grillad mat och svängig underhållning från kören. Fina samtal med körmedlemmarna om livet i allmänhet och vad kören betyder för dom. Det är dagar som denna jag upplever mitt arbete extra roligt och meningsfullt.

 

Recoverynätverket maj 2023
Recoverynätverkets höll sitt möte i maj på Vägen ut!, Kajskjul. Drivkraften och engagemanget som finns ger inspiration och ringar på vattnet i uppdrag brukarinflytande.

Inbjuden till mötet var Linda Tolly, metodutvecklare på vägen ut!. Hon berättade om studiebesök på recoveryinriktade verksamheter i England. Studiebesöken samordnades av David Best. En väletablerad professor och forskare inom recoveryfältet från Recovery Research Institute.

Beröringspunkter mellan brukarinflytande och recovery
I grunden handlar brukarinflytande om att införa ett nytt tankesätt. Det traditionella tänkesättet, att professionen ska lösa individens situation och den enskilde är mottagare av insatser är på väg att ersättas av insikten att individen ska kunna vara med och ta aktiv del i beslut som rör hans eller hennes livssituation.
Källa: Att ge ordet och lämna plats – Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård (socialstyrelsen.se)

Individer som har återhämtat sig från beroende eller psykisk ohälsa bygger upp ett recoverykapital. England är föregångare och har kommit en bit på vägen i arbetet med recovery. Det finns en kultur av öppenhet att se individer med egen erfarenhet som en viktig resurs i samhället. Det finns också många recoveryinriktade verksamheter med ett gott rykte i England. Linda berättar om några av dom verksamheter hon besökt på Recoverynätverkets möte. 

Recovery Connections, Middlesbrough, England
En recoveryinriktad organisation som har fokus på tillfrisknande från beroendesjukdomen. Organisationen tror på individens fulla potential och ser erfarenhetsbaserad kunskap som en viktig resurs. Målgruppen är delaktig och har stort inflytande i stödet som erbjuds. Recovery Connections bidrar också till kulturförändringar genom att sprida kunskap i samhället och på så sätt bryta utanförskap och stigma.

 Mer info: recoveryconnections.org.uk - We exist to inspire, motivate, empower and support all those affected by substance misuse, to sustain long term recovery and lasting positive change.

Inom hemlöshetsområdet finns också exempel från USA. Pathways to Housing är ett program vars syfte att motverka hemlöshet. Metoden har också kommit att fungera som ett stöd för den enskildes brukarinflytande. Med utgångspunkten att individen är expert i sitt eget liv och den professionelle finns till för att assistera för att finna lösningar blir frågan: ”Hur kan jag hjälpa till” den som professionella uppmanas ställa till individen som söker stöd.

 

Aktiviteter på gång i höst

  • Drömmarnas Monument
    I augusti är Mutual Benefit och Center mot hemlöshet inbjuden att hålla en programpunkt på konstscenen Drömmarnas Monument. Välkommen alla ni som vill och kan. Vi kommer att bjuda på inspirerande samtal om hemlöshet och stadsutveckling mellan personer med egen erfarenhet av hemlöshet, politiker och forskare.
    Samtal om hemlöshet och stadsutveckling
    När: onsdagen den 23 augusti, 2023, klockan 14.00-15.30.
    Var: Drömmarnas Monument, utanför konsthallen på Götaplatsen.

 

 Jag vill önska er alla en trevlig sommar!

 


 Vill du läsa nyhetsbrev som är publicerade tidigare?
Klicka här för att komma till sidan där du kan läsa alla våra Nyhetsbrev med tema Brukarinflytande!


 

 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se