Nyhetsbrev - Brukarinflytande: nummer 6

 

Hej,
Jag hoppas ni har haft en fin sommar! I det här nyhetsbrevet informerar jag om vad som hänt på mötet med Verksamhetsrådet i augusti.
Ni får veta hur det gick det med ”samtal om hemlöshet och stadsutveckling” på Drömmarnas Monument.
Jag ger även nyheter och tips på utbildnings- och konferensdagar med fokus på brukarinflytande.

 

Verksamhetsrådet augusti 2023
Första mötet efter sommaruppehållet blev en mjukstart. Jenny Martinsson, verksamhetsutvecklare på Center mot hemlöshet, var inbjuden för att ge information kring omorganisationen som är på gång inom avdelning Boende och hemlöshet. Idag är avdelning Boende och hemlöshet en stor avdelning som tillhör Socialförvaltning Sydväst. Avdelningens boendeverksamheter är uppdelade i fem verksamhetsområden. Inom avdelningen arbetar cirka 450st medarbetare. Det nya förslaget innebär att avdelningen ska delas upp och i stället bli tre avdelningar. Ambitionen är alltid att förändringar ska leda till förbättringar för den som bor i avdelningens boenden.

  

Så gick samtal om hemlöshet och stadsutveckling med Mutual Benefit och Center mot hemlöshet
Brukarrepresentanterna i Verksamhetsrådet blev tillfrågad att vara med och delta i en programpunkt på Drömmarnas Monument; Samtal om hemlöshet och stadsutveckling.

Tre samtal om hemlöshet och stadsutveckling ur olika synvinklar. Personer med egen erfarenhet, politiker och forskare svarade på frågor och gav sin bild i frågor om exempelvis:  tillgängligheten i offentliga miljöer, upplevelsen av trygghet och säkerhet i offentliga miljöer, vilka följder får det att lägenheter som byggs är dyra och upplevelser kring målsättningen att hemlösheten ska upphöra 2028.

Min upplevelse hur det gick
En fullsatt publik på Drömmarnas Monument, trots att vädret inte var det bästa. Någon hade åkt hela vägen från Stockholm för att vara med och lyssna. Intresset och engagemanget för ämnet var stort både från medverkande och publiken. Tidningen Göteborgs Posten var också på plats. Öppna och fina samtal speglade olika perspektiv och synvinklar i en miljö som förstärkte en känsla av mening och sammanhang kring ämnet som frågorna berörde.

När vi kan mötas som människor på neutrala arenor, utbyta kunskap och erfarenhet med varandra händer något. Vi lär oss se och förstå att det finns en människa bakom begreppet ”brukare”. Det finns också en människa och livshistoria bakom en ”politiker” eller ”forskare”.

Jag känner mig glad, tacksam och hedrad att Center mot hemlöshet och Verksamhetsrådet fick en inbjudan av Mutual Benefit att vara med och ta fram upplägg och innehåll för den här programpunkten. Jag känner mig berörd av modet som personerna med egen erfarenhet visade uppe på scenen när de berättade om sina erfarenheter och delade med sig av sin kunskap inom området. Jag hoppas att det här kan ge ringar på vattnet och att det kan stärka det fortsatta arbetet med brukarinflytandet inom avdelning boende och hemlöshet.

 

Nyheter och tips

 • Introduktionspass för nyanställda om brukarinflytande i avdelning boende och hemlöshet.
  Jag och Lina Wallberg, utvecklingsledare i Kvalitets och utvecklingsgruppen, ska tillsammans arbeta fram materialet.
  Mer information:
  När: fredag den 29 september 2023, klockan 10.00-11.00
  Var: Zirkongatan 7 (våning 1, lokal Pärlan)
  Hur: Enhetschefer anmäler nyanställda medarbetare.

 

 • Konferens: ”Brukarinflytande i praktiken - En workshop”
  När: tisdag den 28 november 2023, klockan 09.00-16.00 (registrering och kaffe 08.30)
  Var: Göteborgs Regionen (GR), Anders Personsgatan 8, Göteborg.
  Hur: Anmälan och mer info: klicka här. Sista anmälningsdag är den 7 november 2023 (kostnadsfritt).
  Vem: Chefer och medarbetare verksamma inom individ och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se