Nyhetsbrev - Brukarinflytande: nummer 7

 

 

Inledning
Här kommer ett kompletterande nyhetsbrev med uppdatering kring saker som har hänt;
- Bostad Först från New York till Göteborg, en föreläsning om modellen.
- En heldagskonferens med fokus på brukarinflytande i praktiken
- Huldas Hus konstutställning som pågått under sommaren.

Ni får veta om saker som är på gång;
- NSPH anordnar en peer support utbildning i höst, ansökningsperioden pågår fram till den 6 oktober.
- NSPH Västra Götaland finns också på plats på årets bokmässa den 28 september till 1 oktober.
- RFHL – Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare erbjuder öppet hus och beroendegrupp som leds av själverfaren peer supporter.
- Göteborgs Stad håller på att utveckla brukarenkäten och vill nu få input från anställda och brukarorganisationer.
- Center mot hemlöshet har påbörjat ett utvecklingsarbete med fokus på synpunkter. Ni får också information om forskningsprojektet UserInvolve.

 

Det här har hänt!

Bostad Först från New York till Göteborg
Socialförvaltning Sydväst arrangerade en inspirerande föreläsning om Bostad Först tillsammans med grundaren av modellen Sam Tsemberis från Kalifornien. Inbjudna till föreläsningen var socialsekreterare från myndigheten, utförare från både Göteborgs Stad och idéburna organisationer. Reserverade platser fanns också till Verksamhetsrådet och personer som har insatsen Bostad Först.

Sam Tsemberis gav information om Bostad Först, hur modellen fungerar och varför den är bra. Paneldiskussioner och fina samtal som gav perspektiv och förståelse kring utmaningar som finns var också inslag som föreläsningen erbjöd. Bostad Först är en boendeinsats som handlar om att få en lägenhet och stöd som är anpassat efter individens behov.

Mer om insatsen Bostad Först finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida: klicka här

 

Vem bestämmer – Brukarinflytande i praktiken
GR - Göteborg Regionen arrangerade en inspirerande heldagskonferens på hur vi kan arbeta med brukarinflytande i praktiken. Många goda exempel hur olika verksamheter gör för att få det att funka i verkligheten.
I november finns en chans att vara med på en workshop med ett liknande fokus.  

  • Länk till brukarinflytande i praktiken – en workshop: klicka här

Huldas Hus konstutställning ”Skapande inre rum” på Stadsbiblioteket
Kvinnorna på Huldas Hus fick chans att delta i en målarworkshop tillsammans med konstnären Emma Stüffe. Utställningen ”Skapande från inre rum” har varit aktuell på Stadsbiblioteket under sommaren.

  • Mer om konstprojektet finns att läsa i en artikel i Vårt Göteborg: klicka här

 

Det här är på gång!

NSPH – Nationell samverkan för psykisk hälsa söker nya peer supportrar
Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom Göteborgs stad?  

NSPH anordnar en peer supporter utbildning i höst. Utbildningen är kostnadsfri. När utbildningen är slutförd och godkänd får du ett certifikat att du är en certifierad peer supporter. Ansökningsperioden pågår till och med 6 oktober 2023. NSPH genomför intervjuer löpande. 

 

NSPH Västra Götaland på årets bokmässa
Torsdagen den 28 september drar årets bokmässa i gång. Riksorganisationen för NSPH har skapat scenen för psykisk hälsa. En arena om psykiskt mående som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna individer, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på psykisk hälsa. Besök NSPH Västra Götaland och Göteborg i monter C02:32

 

RFHL – Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare – ett samarbete med själverfarna
Ensamhet och utanförskap har påbörjat ett samarbete med RFHL Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare. RFHL har öppet hus verksamhet måndagar och onsdagar mellan klockan 10.00-12.00. Rickard Plan från Ensamhet och utanförskap finns på plats i lokalen. Den som vill är välkommen in på en god kopp kaffe och trevlig gemenskap. Adress: Vegagatan 48A.

 

Beroendegrupp via RFHL
Är du beroende eller behöver råd och stöd i din nedtrappning och vill träffa andra i samma situation är detta rätt forum för dig. RFHL har beroendegrupp på torsdagar klockan 13.00-14.00. Gruppen leds av Krister, peer supporter Resursmottagningen.

 Första gången du kommer till oss är det bra om du ringer eller skickar ett mail innan.

  • Mobilnummer: 0736-28 18 38 eller 0737 – 26 90 69
  • E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Adress: Vegagatan 48A

 

UserInvolve ”Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa”
Forskningsprojekt: Perioden 2021-07-01 till 2027-06-30, finansierat av Forte Samarbete mellan svenska lärosäten, den organiserade brukarrörelsen och välfärdsaktörer på området psykisk hälsa. Projektet består av tre moduler, med sju underliggande delprojekt:
Modul I: Delprojekt 1
Aktiviteter inom brukarrörelsen som är fristående från vård och stödsystem 

Modul II: Delprojekt 2–5
Konkreta strategier för brukarinflytande som används inom etablerade välfärdsorganisationer

Modul III: Delprojekt 6–7
Övergripande omtag av kunskap som genereras i UserInvolve om forskning genom samproduktion

 

Brukarenkäten
Det pågår just nu en gemensam översyn av brukarundersökningen som använts under flera år inom socialförvaltningarna. En arbetsgrupp jobbar med att utveckla hur arbetet med brukarundersökningar ska se ut i framtiden. Brukarundersökningen har genomförts vartannat år både inom myndighet och utförarverksamheter. Undersökningen har huvudsakligen skett via pappersenkäter och digitala plattor på socialkontoren.

 Det har skickats ut en enkät med frågor vad man har för idéer kring framtida brukarundersökningar både till anställda inom de fyra förvaltningarna och brukarorganisationer.  Ju fler svar desto bättre. Frågorna kan besvaras enskilt eller i grupp. Enkäten kan besvaras fram till den 11 oktober.

 

Center mot hemlöshet vill veta hur användandet av synpunkter kan öka

Center mot hemlöshet har börjat ett projekt inom området brukarinflytande. Fokusområdet är synpunkter och att fånga upp upplevelsen av att lämna synpunkter, från de som bor eller deltar i avdelningens boendeverksamheter. Boende och hemlöshet har få registrerade synpunkter i förhållande till antalet boendeplatser som finns inom avdelningen.

Center mot hemlöshet kommer använda metoden användardriven innovation. En kreativ och utforskande metod som handlar om att koppla bort det professionella tänkandet. Poängen är att i stället samla insikter från de som använder våra insatser och tjänster. Vinsten blir många gånger att vi fångar upp och kan inrikta oss på att arbeta med förbättringar som möter verkliga behov, i stället för att arbeta med det vi tror kan vara bra för de som bor i våra boenden. Anställda inom Göteborgs Stad har förmånen att utbilda sig i metoden kostnadsfritt. Intraservice anordnar utbildningen i olika format. Utbildningen finns i personalingången på utbildningsportalen. Nästa kurstillfälle med ett prova på format drar igång den 25 oktober. Den vänder sig till anställda inom Göteborgs Stad, som är nyfiken att prova på arbetssättet.

  • Här kan du läsa mer om användardriven innovation: klicka här

 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se