Mänskliga rättigheter

1948 antog den då nybildade organisationen FN (Förenta nationerna) den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Det är ett dokument som fungerar som en global vägledning för frihet och jämlikhet och som skyddar varje persons rättigheter över hela världen.

Deklarationen består av 30 artiklar om friheter och rättigheter som tillhör oss alla och som inkluderar rätten att vara fri från tortyr, rätten till yttrandefrihet och rätten att söka asyl. Den omfattar också rätten till frihet, social trygghet och hälsa. Rätten till bostad omnämns i artikel 25.

Mäsnkliga rättigheter PDF

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se