Skip to main content

Recovery-nätverket i Göteborg

Recoverynätverket består av idéburna organisationer med verksamhet inom Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel i Göteborgsområdet.

Syftet med Recoverynätverket är att höja stadens recoverykapital och verka för att Göteborg blir en recovery-stad där fler människor kan påbörja och stanna i recoveryprocessen.

Recovery-nätverket arbetar efter sex principer:

- Motverka ofrivillig ensamhet och utanförskap

- Öka medvetenheten om att recovery är möjligt

- Visa möjligheterna och fira ett drogfritt liv

- Inspirera fler människor att påbörja och stanna i recoveryprocessen

- Öka insikten av vikten att se till styrkan och helheten hos individen

- Öka medvetenheten om, och samarbete med, de idéburna organisationerna inom offentlig sektor

De som ingår i Recovery-nätverket:


Ability - Räddningsmissionen

Ability är ett Recoveryprogram för personer över 21 år med omfattande psykosocial problematik, missbruk, beroende och/eller samsjuklighet. de har 7 platser för personer som tidigare prövat andra boendeformer som inte fungerat. 

 • Verksamhetstelefon: 031-712 13 02

Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende

Anhörigföreningen är en ideell förening som erbjuder samtal, enskilt och i grupp, med fokus på anhörigproblem och medberoende. Anhörigföreningen anordnar kurser i sorgeberarbetning.


Basta Väst

Basta erbjuder en ettårig arbetsinriktad missbruksrehabilitering. Arbetsinriktad innebär att en stor del av rehabiliteringen sker på bastas arbetsplatser genom riktigt företagande. 

 • Telefon: 033-26 12 00


Bona Via

Bona Via är en mötesplats och pedagogiskt center för barn, ungdomar och föräldrar i familjer där någon vuxen är beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

 • Telefon 031-13 77 02


BUFFF

BUFFF, Barn och unga med föräldrar i fängelse, är en nationell barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. 
de erbjuder stöd till barnen och till hela familjen. 

De har öppet hus på torsdagar på Beväringsgatan 21 i Kortedala. 

 • Telefon 010-150 13 11


Brukarrådet

Brukarrådet för Missbruksfrågor i Västra Götaland är en paraplyorganisation som arbetar för att främja utveckling när det gäller missbruksfrågor. De gör det genom dialog med politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare inom socialtjänst och beroendevård i hela västra Götaland. Föreningens medlemmar har det gemensamt att de engagerar sig för och strävar efter att påverka frågor som är viktiga för dess medlemmars och andra brukares psykiska och fysiska hälsa och som gynnar deras livsvillkor.


Föräldraföreningen Mot Narkotika, Göteborg

FMN (Föräldraföreningen mot narkotika) ger råd, stöd och hjälp till föräldrar, anhöriga och närstående då någon befaras befinna sig i riskzonen för drogmissbruk eller utvecklat beroende. 

Oroliga föräldrar kan komma med sitt barn till FMN Göteborg under deras öppettider för provtagning/drogtest.
I januari startar självhjälpsgrupper för anhöriga. 


Gatans Lag

Gatans Lag är en förening som vänder sig till personer som lever eller har levt i hemlöshet, missbruk eller kriminalitet. Deras vision är att besegra just hemlöshet, missbruk och kriminalitet genom fotboll. De vill skapa motivation och kraft hos spelarna att själva förändra sin livssituation. 

 • Telefon: 070-723 83 74


Kamratföreningen 2603

Kamratföreningen bildades av ett antal män som avtjänade sina straff på Kriminalvårdsanstalten Högsbo i Göteborg. De var alla dömda för brott som hade en stark koppling till missbruk av alkohol och narkotika.
Föreningen består idag av en grupp kvinnor och män som vill förändra sitt liv och lämna en destruktiv livsstil bakom sig.  Många medlemmar utbildar sig till biträdande övervakare och man besöker anstalterna Sagsjön och Högsbo. 
Föreningens har lokal i Länkhuset på Taubegatan i Majorna. 

 • E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS

KRIS dagliga verksamhet handlar om att ge stöd till medlemmarna och personlig konsultation för dom som behöver det. Lokalen är öppen och tillgänglig för medlemmar så mycket och ofta som möjligt. Alla som vill komma bort från den kriminella vägen och in i ett liv med respekt och omtanke för alla människor är välkomna.

Hos KRIS kan du ta en kopp kaffe och prata, äta lunch, spela spel och TV-spel och vara med i studiecirklar. De kan hjälpa till med att ta kontakt med socialtjänsten, Arbetsförmedlingen eller någon annan myndighet.


Nar-Anon

Nar-Anon Familjegrupp finns främst till för den som känner eller har känt förtvivlan på grund av ett drogproblem hos någon som står mycket nära. När du kommer med i Nar-Anon är du inte längre ensam, utan bland riktiga vänner som förstår ditt problem som få andra kan. Ditt förtroende och din anonymitet  respekteras. 

 • Telefon: 0706-00 16 29


Länkarna 2016

Länkarna 2016 bildades 1/3 2016 varav namnet. Styrelsen har många års erfarenhet av Länkarbete och Länkgemenskap. Länk-ideologin bygger på gemenskap i det vanliga och sociala livet. Idén är att som du själv har blivit hjälpt ska du själv hjälpa andra, när du har blivit tillräckligt stark. Lokalen finns på Vårväderstorget. Alla möten är öppna och alla är välkomna. Det enda villkoret är att man kommer opåverkad av allt som är sinnesförändrande.

Öppna möten på fredagar klockan 19.00. Det är folk i lokalen från ca 18-tiden.


Riksförbundet för hjälp åt läkemedels-och narkotikabrukare, RFHL Göteborg

RFHL startade 1967 och stödjer såväl brukare som anhöriga.  De riktar sig främst till människor som har problem med beroendeframkallande läkemedel. RFHL samarbetar med myndigheter på brukarens initiativ och bedriver opinionsarbete. De är religiöst och partipolitiskt obundna.

 • Om du behöver någon att prata med kan du ringa : 0707-54 71 09

 • Stödterapeut för att få råd och stöd kring läkemedelsberoende: 0736-28 18 38

  Du kan vara anonym och inga journaler förs.
  Se hemsidan för öppettider och telefontider.


Självhjälpshuset Solkatten

Självhjälpshuset Solkatten är Sveriges första och största självhjälpshus. Självhjälpshuset Solkatten är en mötesplats för människor som söker personlig utveckling genom angelägna samtal i självhjälpsgrupper. Verksamheten vilar på erfarenhetsbaserad kunskap som kontinuerligt förvärvats sedan starten 1996.

 • Telefon: 031-423226


Solrosen

Att ha en förälder i fängelse är en verklighet som många barn och ungdomar lever i. Cirka 30 000 barn har en förälder i fängelse eller inom frivården. Ytterligare barn är drabbade genom förälders häktning.

Solrosen erbjuder stöd till barn och unga som har en nära familjemedlem som är eller har varit aktuell inom Kriminalvården. Solrosen erbjuder även barnets anhöriga stöd i frågor som rör barnets och familjens situation. När någon i familjen blir frihetsberövad kan familjen hamna i kris och både barn och vuxna kan känna skuld och skam. Då kan det vara avlastande att vända sig till någon för att få stöd och svar på frågor som dyker upp. Barn och ungdomar behöver få uttrycka sina tankar och känslor kring att en förälder är frihetsberövad och de behöver få veta att de inte är ensamma om sin situation.

Solrosens mål är att stärka barnens självkänsla, klargöra att de inte är ansvariga för sina föräldrars svårigheter, minska känslor av skuld och skam samt att hjälpa dem hantera de motstridiga känslor de kan ha inför föräldern. Solrosen arbetar också för att stötta den frihetsberövade föräldern i hur han eller hon kan vara en så bra och stöttande förälder som möjligt under och efter fängelsevistelsen. Solrosen finns i Göteborg och Borås.


Stadsmissionen – S:t Johanneskyrkan

Stadsmissionen driver S:t Johanneskyrkan, en kyrka med öppna dörrar sju dagar i veckan året om. Här arbetar både personal och volontärer. Det är högt till tak och du kan ta del av gemenskap, värme, tröst och näring för både kropp och själ.

 • Telefon: 031-755 36 84


#Utanskyddsnät

#Utanskyddsnätt startades 2017 som ett upprop under Metoo. 
I Göteborg har de nu fått lokal i GFC-huset. 

#utanskyddsnät är en ideell förening som arbetar med stöd till kvinnor och transpersoner i utsatthet. Varje lördag 13:00 - 14:00 delar de ut mackor och kaffe på Järntorget till kvinnor och transpersoner som behöver.


Villa Karin

Villa Karin är en tolvstegsbehandling och kvinnojour för kvinnor i aktivt missbruk. 
Villa Karin är en del av Vägen Ut!-kooperativen. 

 • Telefon: 031-91 47 21


Vägen ut!

Sedan flera år arbetar Vägen ut! med att motivera och stödja människor som vill bryta med missbruk och kriminalitet. Där kan man bygga upp ett fungerande vardagsliv genom drogfritt boende, behandling, fritid samt rehabilitering in på arbetsmarknaden. Eftersom många medarbetare själva har erfarenhet av att bryta med en destruktiv livsstil och bli delaktiga i samhället kan vi ge stöd och hopp om att förändring är möjlig. Företagen har har dubbla uppdrag. Dels säljs miljövänliga produkter och tjänster. Dels skapas arbete till människor som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Vinsten återinvesteras och skapar fler jobb. Företagen drivs i kooperativ form vilket utvecklar människors självtillit och egenmakt.  Vägen Ut! har flera olika verksamheter, vilket gör det lätt att hitta en plats som passar varje enskild arbetstränande. 

Arbetsträning:
Vägen ut! Lärjeåns Kök & Trädgårdar: Alla göteborgares trädgård i Angered har öppet året runt med restaurang, konferens och trädgårdsmästeri. Driver även Estrellas lunchmatsal.

Le Mat B&B Göteborg City Bed & Breakfast: Litet hotell ett stenkast från Avenyn.

Vägen ut! Fastighetsservice & Snickeri: Utför små och stora uppdrag för såväl privatpersoner som företag.

Vägen ut! Kajskjul 46: Driver textilt screentryckeri, gröna tjänster, återbruk & design och KRAV-certifierad konferens & catering. Här kan du även få hjälp med att söka fonder.

Vägen ut! Karins Döttrar: Väv- och Konsthantverkskooperativ som välkomnar kvinnor på arbetsträning och arbetsrehabilitering.

Vägen ut! Ängås Trädgård: Trädgårdskafé, gårdsbutik och konferens med ekologisk profil i västra Göteborg. Driver även kafé i Boulehallen Majorna under vinterhalvåret.

Boende & behandling:
Vägen ut! Villa Karin: Behandlingshem, eftervård, boende och boendestöd för kvinnor som brutit med missbruk och kriminalitet. Här finns även jourplatser för våldsutsatta kvinnor med missbruk.

Vägen ut! Villa Solberg: drogfritt motivationsboende, behandlingshem, eftervård och utslussningsboende för män som brutit med missbruk och kriminalitet. 


Vännplatsen

Vännplatsen Second Hand förenar försäljning av second hand, vintage-, retro-, vardags- och samlarprylar med det sociala företagets idé. I centrum för verksamheten finns personer som får en andra chans genom exempelvis arbetsträning samt de volontärer som sökt sig till Vännplatsen för att få arbeta med second hand eller bara för gemenskapens skull. Vännplatsen vill vara en språngbräda för människor som vill komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Vännplatsen Second Hand i Torslanda drivs som ett socialt företag av IOGT NTO Väst. Det startade 2011 och har hela tiden haft fokus på att stödja personer som behöver en gemenskap.

 • Telefon: 070-2227009