Skip to main content

Nyhetsbrev Brukarinflytande

Nyhetsbrev för brukarinflytande
-inom de tre avdelningarna för område Boende och hemlöshet, socialförvaltning Sydväst, Göteborgs Stad. 

Nyhetsbreven innehåller information kring avdelningarnas arbete med brukarinflytande och deras verksamhetsråd.
Här kan man också läsa påminnelser, nyheter, tips, inspirerande exempel med mera. 
Nyhetsbrevet skrivs av den verksamhetsutvecklare på Center mot hemlöshet som har uppdraget att arbeta med brukarinflytande inom de tre avdelningarna för område Boende och hemlöshet, socialförvaltning Sydväst.

 


Nyhetsbrev 2024

 


Nyhetsbrev 2023