Center mot hemlöshet deltar i konferens om mänskliga rättigheter

Center mot hemlöshet deltar med en digital monter under MR-dagarna. Mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största konferens för Mänskliga rättigheter. I år äger den rum mellan 19-21 april. Temat är "Mänskliga rättigheter - En fråga om var du bor?" och därför känns det extra viktigt att verksamheten Center mot hemlöshet finns med. I montern finns Jenny Martinsson, koordinator på Center mot hemlöshet, och Maria Sundstedt som är chef för verksamheten. Under dagarna finns de på plats för att svara på frågor via chatten eller prata med dem som väljer att ha ett videomöte. 

Förhoppningen är både att sprida kunskap om verksamheten, Center mot hemlöshet, och arbetet mot hemlöshet som görs i Göteborgs Stad och i samarbete med frivilligorganisationer men också att få ny kunskap genom att lyssna på andra organisationers seminarier och att kunna hitta samverkanspartners. 

Med på konferensen finns över 80 utställare från hela Sverige och mycket är tillgängligt för alla och gratis. För de längre seminarierna behövs en biljett. Mycket av materialet kommer också att finnas tillgängligt i tre månader framåt så du kan besöka vår monter och ta del av informationen som finns där även efter att konferensen är avslutad. 

Här hittar du Center mot hemlöshets monter.

Här kan du registrera dig för en gratis biljett som ger tillgång till utställare och mini-seminarier.

 

Recoverydagen - 8 juni!

Den 8 juni anordnar Recoverynätverket en halvdag om det stöd som finns i Göteborg. Det är gratis att delta och halvdagen är via Teams.

De som anmäler sig kommer att få lyssna på:
- Pontus och Felizia om hur familjer kan återförenas i recovery-processen och sätta stopp för det sociala arvet. 
- "Hitta hem" En personlig berättelse om S:t Johanneskyrkans betydelse.
- Verdandis resurscentrum "Brukarkraft" som har utvecklat tre metoder för brukarinflytande till en sammanhållen modell: Tredje kraften- hjulet, som riktar sig till verksamheter för unga med samsjuklighet. 
- Göteborgs Stads ambitioner i recoveryarbetet. 
Det kommer också finnas möjligheter att träffa många av de organisationer som finns med i Recoverynätverket.

Eventet genomförs digitalt, är gratis och öppet för alla. 

Anmäl dig via denna länk så kommer information om hur du kopplar upp till mötet och ett mer utförligt program!

 

Arrangör är Recoverynätverket Göteborg och socialförvaltningen Centrum.

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se