id kort

ID-kort

För att kunna legitimera dig behöver du oftast någon form av identitetshandling som visar att du är du.

Hos Skatteverket kan du ansöka om identitetskort som är en godkänd id-handling inom Sverige.
Det kan du använda för att visa din ålder och för att visa vem du är exempelvis på apoteket eller på banken.

Du som är svensk medborgare kan också ansöka om pass eller nationellt id-kort hos polisen.

Om du saknar giltig id-handling
Om du saknar giltig id-handling när du ansöker om pass eller nationellt id-kort kan du ta med dig en person som intygar din identitet. Den som följer med dig måste vara godkänd intygsgivare och kunna visa upp giltig id-handling.

Exempel på godkända personer som kan intyga att du är du:
(personen måste följa med dig och kunna legitimera sig)

  • Make, maka, registrerad partner eller sambo enligt 1 § första stycket i sambolagen (2003:376)
  • Förälder
  • Mor- eller farförälder
  • Myndigt barn eller myndigt barnbarn
  • Myndigt syskon
  • Vårdnadshavare

Även följande personer kan intyga din identitet och ska då styrka sitt uppdrag eller relation till dig och visa godkänd legitimation:

  • Familjehemsförälder
  • God man
  • Arbetsgivare eller behörig arbetsgivarrepresentant (minst ett års anställningstid)
  • Anställd vid kommunal eller statlig myndighet som har en yrkesmässig relation till sökanden, exempelvis socialsekreterare eller en polis i tjänst som utreder dig.

 


Ansök om ID-kort hos Skatteverket 

Ansök om nationellt ID-kort och pass hos Polisen

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se