Nyhetsbrev Brukarinflytande - nummer 1

Nyhetsbrev Brukarinflytande - nummer 1

Mitt namn är Katarina Larsson. Jag har arbetat på Center mot hemlöshet med uppdrag brukarinflytande sedan oktober 2021. Mitt uppdrag handlar om att samordna, utveckla och utvärdera brukarnas inflytande inom avdelningen. En del är kopplad till synpunktshanteringen och sammanställningen av synpunkter till kvalitetsrapporten. En annan del till Verksamhetsrådet; Avdelning boende och hemlöshets nav för brukarorienterade frågeställningar. Ett mötesforum som träffas en gång i månaden där medlemmarna består av brukare, medarbetare och chefer.

Arbetsprocessen
Min arbetsprocess så här långt har bestått av många olika känslor. Allt från utmanande och frustrerande till fantastiskt, roligt och meningsfullt - Precis som det ska vara. Jag kom till en ny organisation mitt under en pandemi och omorganisation. En utmaning som har påverkat mina möjligheter att göra det jag brinner för; komma ut i verkligheten, möta och prata med människor i våra boendeverksamheter. Samtidigt har det med facit på hand varit nyttigt, då det har gett mig möjligheten att sätta mig in i ett helt nytt uppdrag och funderat hur vi kan arbeta med dom här bitarna.

Brukarinflytande - Så enkelt och svårt på samma gång
I oktober 2021 var jag med och arrangerade en inspirationsdag för brukare. Vi samlade brukare som var intresserade av att starta en brukarstyrd förening; "Föreningen mot ensamhet och utanförskap" och bjöd in föreningen "Musketörerna" från Stockholm. På eftermiddagen samlades brukarna tillsammans med cheferna inom avdelningen Boende och hemlöshet och lyssnade på en föreläsning om brukarinflytande och recoverykapital med "Vägen ut". Den avslutande frågan för dagen var: Vad innebär brukarinflytande för dig?

Vad betyder brukarinflytande för dig som läser detta? Fundera lite kring detta. 

Vad tänker jag? Jag tänker att svaren på den här frågan kan se väldigt olika ut. Brukarinflytande sker på olika nivåer; individ, verksamhet, system vilket bidrar till att det involverar väldigt många olika saker. Det kan därför vara svårt att ge en entydig bild vad brukarinflytande är. Framför allt avgöra om vi talar om samma sak. Det är just därför det är viktigt att arbeta systematiskt med brukarinflytandet. Det systematiska arbetet hjälper oss att hitta vägar och arbetssätt som kan vara till nytta både för dem vi är till för och våra verksamheter.

Mer om brukarinflytande
NSPH i Västra Götaland och Göteborg (nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) har skrivit en "Handbok i brukarinflytande" som är ett stöd i arbetet med att systematisera. Här kan du hitta handboken: NSPH Västra Götaland och Göteborg

Besök från Verksamhetsrådet
Avdelningen Boende och hemlöshet har ett Verksamhetsråd. Det är ett avdelningsgemensamt mötesforum som håller regelbundna möten en gång i månaden. Verksamhetsrådets medlemmar består av brukare, medarbetare och chefer. På våra möten utbyter vi information, kunskap och erfarenhet med varandra och lyfter frågor som kan vara viktiga för de som bor i avdelningens boenden eller deltar i öppna verksamheter. Dialogerna är värdefulla och bidrar till att vi tillsammans kan arbeta vidare med frågeställningar som kan göra skillnad för brukare såväl som chefer och medarbetare.

Verksamhetsrådet februari 2023
Verksamhetsrådet håller ett tema-möte med fokus på Peer-support.
När: måndagen den 6 februari 2023
Var: I Center mot hemlöshets lokal på Kronhusgatan 2C (vid Kronhusbodarna). Det är även möjligt att vara med digitalt via Teams.
Hur: Vill du som boende, medarbetare eller chef vara med som gäst vid detta tillfälle går det bra att kontakta mig; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Verksamhetsrådets boendeturné vårterminen 2023
Verksamhetsrådet kommer att förlägga sina möten ute i vår avdelnings verksamheter under vårterminen 2023. Vi behöver er hjälp att hitta mötesplatser! Har din verksamhet ett rum där ca 10 personer kan träffas någon gång under våren 2023? Boenden, medarbetare och chefer är välkomna att vara med som gäster på mötet och få en bättre inblick i vad Verksamhetsrådet är. Skicka ett mail om du är intresserad och vill veta mer! 

Lämna synpunkt
Det är viktigt att brukare och invånare kommer till tals i frågor som berör dem. Synpunkter bidrar till att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten i våra tjänster samt öka samarbetet med alla de som är berörda av verksamheterna.

Enklaste sättet att lämna en synpunkt är digitalt via Göteborg Stads hemsida

Vill du få stöd att lämna en synpunkt? Välkommen till Center mot hemlöshet. Här finns personal som kan lyssna, ge information och stöd i att lämna en synpunkt!

Plats: Kronhusgatan 2c (vid kronhusbodarna, centrala Göteborg)
Datum/tid: måndag-fredag, klockan 13.00-16.00

 

Sätt gärna upp nyhetsbrevet i er verksamhet så att även boenden kan ta del av det!

 Med vänliga hälsningar, 

Katarina Larsson
Verksamhetsutvecklare, Center mot hemlöshet
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


 Vill du läsa nyhetsbrev som är publicerade tidigare?
Klicka här för att komma till sidan där du kan läsa alla våra Nyhetsbrev med tema Brukarinflytande!


 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se