Aktuellt

Här samlar vi aktuell information som på olika sätt berör området hemlöshet. Det kan vara nyheter, föreläsningar, aktiviteter eller annat.


Hjälp till att utveckla arbetet för kvinnor i hemlöshet!

Inom avdelningen Boende och hemlöshet, socialförvaltning Sydväst pågår ett utvecklingsarbete för att bättre kunna möta behoven hos kvinnor i hemlöshet. En viktig del i detta arbete är att samla in erfarenheter från utförare, handläggare och kvinnor som bor i våra verksamheter.

Nu behöver vi er hjälp med att få in svar på en enkät senast den 1 november! Enkäten är riktad till kvinnor vi möter inom våra olika verksamheter och som befinner sig i hemlöshet.
Enkäten är ganska kort men även om man inte orkar besvara hela så är alla svar värdefulla för arbetet framåt!

Möter du kvinnor i hemlöshet eller om du själv tillhör målgruppen så får du gärna kontakta oss (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) för att få en länk till enkäten. Det går också bra att fylla i den när vi har Öppet Hus (måndagar och onsdagar mellan 13-16 på Kronhusgatan 2C). 

- Kvinnor – gäller alla som definierar sig som kvinna
- Kontaktpersonal/utförare kan stötta med att fylla i eller besvara frågorna genom en intervju
- Kvinnan väljer själv om och hur hon vill medverka och vilka frågor som hon vill svara på.

Samtliga enkätsvar är anonyma!

Hjälp oss gärna få ett riktigt bra underlag genom att ge kvinnorna chansen att bidra.


Besök från Stadsmissionens vägledning

Vi fick ett trevligt studiebesök från Stadsmissionens vägledning som finns på Drottninggatan 33. Vi pratade om vad vi på Center mot hemlöshet arbetar med och fick även information om vägledarnas arbete. Vi hade också intressanta samtal om hur vi kan lotsa till varandras verksamheter och aktuella frågor just nu. 

Stadsmissionens vägledning vänder sig till den som lever i social utsatthet och som önskar förändring men saknar verktygen att genomföra den.

Från Stadsmissionens vägledning kan man få:

  • En personlig kontakt med en vägledare. Stödet skapas utifrån besökarens egna önskemål och kan variera. En stor del av vägledarnas uppdrag handlar om att stötta besökaren i kontakten med olika myndigheter.
  • Rådgivning och stöd i frågor som rör exempelvis en otrygg boendesituation, instabil ekonomi eller kontakter med myndigheter.
  • Alla tjänster är kostnadsfria.

För att få kontakt kan man komma förbi Drottninggatan 33 men det är bäst att ringa eller fylla i deras kontaktformulär inför ett besök för att kunna få bäst stöd och hjälp. 
Det finns ingen tidsgräns för hur länge du kan få stöd av Stadsmissionens vägledning.

 

För att läsa mer och hitta kontaktuppgifter så kan du läsa mer på deras hemsida: Stadsmissionens vägledning

 

 


Ny personal på Center mot hemlöshet

Från den 1 oktober så är det två personer anställda på Center mot hemlöshet. Katarina Larsson kommer att arbeta tillsammans med Jenny Martinsson i verksamheten. 

Katarina kommer att ha som uppdrag att arbeta med brukarinflytande på olika nivåer inom Avdelningen boende och hemlöshet men kommer också arbeta med Öppet Hus och andra delar inom Center mot hemlöshet. 


Framförallt kommer Katarina att arbeta tillsammans med brukare och personal på boenden inom Socialförvaltning Sydväst och hon har redan börjat besöka boenden och undersöka vad som redan finns idag inom området brukarinflytande för att i samverkan och samarbete kunna utveckla detta på individnivå, verksamhetsnivå och strukturnivå. Fler boenden kommer att besökas under hösten och Katarina vill gärna få en samlad bild av hur brukare och personal tänker kring frågor som rör brukarinflytandet.

Katarina har tidigare jobbat inom socialtjänsten med ekonomiskt bistånd och med arbetsmarknadsprojekt i de nordöstra stadsdelarna.


Träffa socionom och sjuksköterska på Center mot hemlöshet

Från och med onsdagen den 20:e oktober så kommer det att finnas en socionom och en sjuksköterska på Center mot hemlöshets Öppna hus på Kronhusgatan 2C. På onsdagar mellan kl. 13-16 kan du komma dit utan att boka tid och få råd eller svar på dina frågor. Personal från Center mot hemlöshet finns också på plats som vanligt. 

Socionomen och sjuksköterskan kommer från Mobila Resursteamet (som är en del av ACT Göteborg). 
De ger stöd och råd för att den enskilde ska få den hjälp den behöver från socialtjänst och/eller sjukvård. De kan också göra en bedömning kring om det finns behov av insatser från ACT Göteborg. 

 

 


Internationella hemlöshetsdagen - 10 oktober

Den 10 oktober är det internationella hemlöshetsdagen. En dag som finns för att uppmärksamma hemlösheten men även de insatser som finns för att hjälpa de som befinner sig i hemlöshet. 

I år anordnar Stadsmissionen i Göteborg "Tillsammans mot hemlöshet" som är en eftermiddag i Johanneskyrkan där vi från Center mot hemlöshet kommer att delta. 
Under eftermiddagen kommer det att bli en medborgardialog där personer med egen erfarenhet av hemlöshet kan prata med och ställa frågor till Mikael Chrona, Fastighetskontoret, och Anna Holmqvist, tf direktör i socialförvaltning Sydväst.

Det kommer också att bli filmvisning. Filmen Vägen till Fanny handlar om en person i många års utanförskap som nu påbörjat en resa till ett ”vanligt” liv med stöd av ett eget boende i Göteborgs Stadsmissions Bostad Först. 

Cecilia Bergstedt kommer att läsa ur sin essä som bygger på intervjuer med människor i hemlöshet. 

Center mot hemlöshet deltar vid ett informationsbord tillsammans med Bostad Först och Uppsökarenheten från socialförvaltning Sydväst. Vi kommer att ge information om våra verksamheter, berätta vilket stöd vi erbjuder och svara på frågor. 

Under eftermiddagen så kommer också besökare i Johanneskyrkan framföra egenskrivet material som musikunderhållning. 

 

10 oktober kl. 13:30-15:30
Johanneskyrkan, Johannes kyrkogång 1
Fritt inträde


Besök från Hela Människan i Mölndal

I augusti fick vi ett studiebesök av Hela Människan i Mölndal. Det var Caroline och Jasmine som besökte oss och fick en presentation av vår verksamhet, Center mot hemlöshet, men vi fick också information om vad Hela Människan gör i Mölndal för målgruppen hemlösa. 

Hela Människan har sin lokal på Kvarnbygatan 6 och de har öppet måndag, tisdag och fredag mellan 9-14. Frukost och fika kostar 10:- och på måndagar finns det matkassar att hämta på förmiddagar för de som behöver. 

Du kan läsa mer om verksamheten och hitta kontaktuppgifter på Hela Människan i Mölndals hemsida. 

Att ta emot studiebesök är ett viktigt sätt för att sprida kunskap om vår verksamhet för att nå ut till fler inom vår målgrupp och samtidigt får vi mer information om andra verksamheter! 
Kontakta gärna oss om du vill besöka oss! Vi kan ta emot studiebesök både fysiskt och digitalt via Teams: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Caroline och Jasmine från Hela Människan i Mölndal


Vaccination mot Covid-19

Genom Sahlgrenskas mobila team kan du som lever i hemlöshet eller social utsatthet erbjudas vaccin mot Covid-19, dos 1 och 2.

Det är gratis och du behöver inte boka tid innan. Följande tider kan du komma för att få vaccin. 

Frukostcaféet Vasagatan 14
Klockan: 8:45 - 10:00
Datum: 19 oktober, 16 november och 14 december

Johanneskyrkan Johannes kyrkogång 1
Klockan: 13-15
Datum: 19 oktober, 16 november och 14 december


Vaccination mot Covid-19 för svårnådda grupper

Sedan i våras har ett samarbete pågått för att nå ut med information och vaccin till hemlösa och papperslösa i Göteborg. De som ingått är VGR, ideella organisationer och Göteborgs stad. Jenny Martinsson, koordinator på Center mot hemlöshet, är Göteborgs Stads kontaktperson i samverkansgruppen. 

De tidigaste insatserna handlade mycket om att sprida rätt information om Covid-19 och vaccinet. För att nå ut till så många som möjligt så skedde utskick av skriven information och filmer till de som på olika sätt möter personer som lever i hemlöshet eller är papperslösa. Längre in i samarbetet formades ett mobilt team av SU som med hjälp av samverkansgruppen hittade olika mötesplatser där personer kunde nås för att få sitt vaccin mot Covid-19. Exempel på mötesplatserna var Faktums lokal, S:t Johanneskyrkan, Frukostcaféet Vasa och flera boenden för hemlösa inom Göteborgs Stad. 

Det första målet var att nå ut till 400 personer för att ge dem sina två doser av vaccin. Förra veckan sammanfattades vårens insatser och man kunde då se att 570 personer fått vaccin genom SU:s mobila team. Och teamet kommer att fortsätta åka runt för att ge vaccin på fler mötesplatser.

När man räknar ihop de vaccinationerna med de som utförts av Bräckes mobila team och några vaccinationstillfällen med andra vaccinatörer så har över 1000 personer i hemlöshet kunnat få vaccin mot Covid-19 genom detta samarbete. 

Vi är så klart glada att så många kunnat nås och erbjudits vaccination och nu fortsätter vaccineringar att ske i Göteborg på de mötesplatser som ännu inte hunnit besökas. 


Nyhetsarkiv

Här hittar du alla tidigare publicerade artiklar!

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Kontakt

Center mot hemlöshet
Kronhusgatan 2C
412 21 Göteborg

  • 031 – 367 93 93
  • 0722 - 55 71 50
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Göteborgs Stad Logotype