Aktuellt

Här samlar vi aktuell information som på olika sätt berör området hemlöshet. Det kan vara nyheter, föreläsningar, aktiviteter eller annat.


Center mot hemlöshet - öppettider

Nu har vi utökat öppettiderna på Kronhusgatan 2C. 

Du som är hemlös eller riskerar hemlöshet kan besöka oss måndag-fredag mellan 13-16. 
Du kan få svar på frågor och vägledning när det gäller kontakt med socialtjänst, vård, stöd i att söka boende eller annat som du behöver få hjälp med. 
Hos oss kan du också låna dator och få hjälp att skriva ut om du behöver det. 

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter och hitta till oss! 


Aktiviteter för barn i Göteborg sommaren 2022

Under sommarlovet så ordnas många aktiviteter för barn och ungdomar. Många av dem är gratis att vara med på. 
På Göteborgs Stads hemsida kan du se alla aktiviteter!

Klicka här för att komma till lovaktiviteterna för sommaren 2022!


Hemlösheten i Göteborg - kartläggning från april 2022

Varje år görs en kartläggning av antalet hemlösa i Göteborg. Mätningen görs under en vecka i april (4 april–10 april 2022) och den sammanställs sedan i en rapport; "Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden april 2022".

Det är sjunde gången Göteborgs Stad kartlägger hur hemlösheten ser ut utifrån Socialstyrelsens definition. Hemlösheten har minskat över tid vilket är ett övergripande mål i stadens hemlöshetsplan. Även den akuta hemlösheten har minskat. Årets kartläggning visar det lägsta antalet hushåll, vuxna och barn, i akut hemlöshet sedan 2015.

Sammanlagt har 2 359 hushåll registrerats som hemlösa under mätveckan (2 524 vuxna och 697 barn). Antalet hushåll har minskat med 46 stycken men det totala antalet personer har ökat med 60 personer, från 3 161 personer till 3 221 personer jämfört med 2021. 

Antalet barnfamiljer i hemlöshet ökat från 282 barnfamiljer 2021 till 296 familjer 2022. Antalet vuxna och barn i familjerna har ökat med 124 personer jämfört med 2021, från 977 till 1 121 personer. Det är främst antalet barn som har ökat (100 barn). Ökningen av antalet barnfamiljer och barn i årets kartläggning förklaras av de barnfamiljer som kommunen anvisats enligt Bosättningslagen och som flyttat ut från sina genomgångslägenheter. De familjer som inte ordnat annan bostad har möjlighet att hyra lägenhet i andra hand av kommunen under maximalt 18 månader inom projektet Barnfamilj med korttidsavtal. Dessa familjer har inte ingått i tidigare kartläggningar eftersom de haft en genomgångsbostad i fem år. 

I årets kartläggning har antalet akut hemlösa hushåll minskat med 174 hushåll (39%) jämfört med 2021. De flesta av dessa är ensamhushåll (170 stycken). 

Minskningen av antalet personer i akut hemlöshet tros bero på införandet av nya boendeinsatser och nedstängningen av akutboendet Nya Tillfället. De flesta av personerna med missbruk eller psykisk ohälsa som tidigare placerades av socialtjänsten i akutboende får istället placering i socialt boende med stöd, kortsiktigt boende. Boendet fokuserar på utredning och mera stöd för att på sikt rusta personen för ett mer självständigt boende.

Även stadens satsning på modellen Bostad först har medfört färre personer i akut hemlöshet. Bostad först innebär en fast bostad och ett omfattande stöd för att kunna bo kvar och för att kunna ta itu med andra problem så som missbruk och/eller psykisk ohälsa. Genom metoden Bostad först har cirka 300 personer med komplex problematik fått lägenhet sedan starten 2013, och av dessa bor cirka 70 procent kvar med kommunalt kontrakt eller har fått egna hyresavtal. 

Missbruk- och beroendeproblem eller psykisk ohälsa är de främsta orsakerna till hemlöshet för 1 616 hushåll. Vilket är en minskning med 74 hushåll jämfört med kartläggningen 2021 och en minskning med 267 hushåll jämfört med kartläggningen 2018. Nästan alla av dessa hushåll är ensamhushåll och majoriteten är män. 

Hushåll utsatta för våld i nära relationer och som är hemlösa minskar. För 305 hushåll är våld i nära relationer en orsak till att de är hemlösa. Det är 92 hushåll mindre jämfört med kartläggningen 2021 och 140 hushåll mindre jämfört med kartläggningen 2018.

Av de hushåll där orsaken till hemlöshet är våld i nära relationer befinner sig 56 procent av hushållen i långsiktiga boendelösningar. De flesta bor i lägenhet med kommunal kontakt där många har möjlighet att överta förstahandskontraktet och lämna hemlösheten. Andelen hushåll som bor i någon form av tillfällig logi är 19 procent, varav de flesta bor i skyddat boende. Andelen ensamhushåll är 68 procent medan andelen barnfamiljer är 32 procent. Av dessa är 84 procent kvinnor med eller utan barn, varav hälften är födda utomlands. Våld i nära relationer är en betydligt vanligare orsak till hemlöshet bland kvinnor än bland män.


Här kan du läsa hela rapporten

Här hittar du tidigare års rapporter. 


Sommartider på Center mot hemlöshet

Center mot hemlöshet är stängt under vecka 28-31. (11 juli till 7 augusti).

För frågor kopplat till hemlöshet så hänvisar vi till det socialkontor där du vistas. Du kan bli kopplad via Göteborgs stads växel -031-365 00 00.
Om det är utanför kontorstid kan du kontakta Socialjouren

Behöver du någon att prata med så hittar du kontaktuppgifter här.

För akuta hälsoproblem ringer du 112 och är det inte akut kan du alltid ringa 1177 för att få rådgivning. 


Covid-bevis för personer utan personnummer

Detta gäller för att få vaccinationsbevis utan att du har personnummer eller samordningsnummer:

För att få ett bevis i Västra Götaland på att du är vaccinerad ska du kontakta den vaccinatör som gav dig den senaste dosen och ge dem dessa uppgifter:

  1. Det reservnummer som din vaccination registrerades med. Om du inte känner till reservnumret, ange ditt födelsedatum. (Vi vet att många inte känner till det reservnummer som användes vid vaccinationen, så om man uppger sitt födelsedatum försöker vaccinatören leta fram det reversnummer som användes).
  2. Ditt namn
  3. Den adress (alternativt c/o-adress) som du vill att beviset ska skickas till.

För att få ut ett vaccinbevis är ett första steg alltså att ta kontakt med den vaccinatör där man fick den senaste dosen och lämna ovan uppgifter om sig själv.
Det är okej enligt rutinen att personen som vill ha vaccinbeviset inte ringer själv, utan någon annan kan lämna uppgifterna till teamen. 

 För att få kontakt med sin vaccinatör kan man ringa något av numren nedan för att få hjälp att hitta kontaktuppgifter:

010-473 94 30 (svenska)
011-473 00 22 (arabiska)
011-473 00 23 (persiska)
011-473 00 24 (somaliska)

 

Du behöver legitimation

Efter att man har lämnat informationen till vaccinatören så kommer beviset sedan som ett rekommenderat brev till närmaste postombud. Man behöver legitimation som är godkänd av Postnord [1177.se] för att kunna hämta ut det.
Observera att det i nuläget så kan LMA-kort bara användas för att hämta ut försändelser från Migrationsverket och från privat avsändare från annat land, det innebär att det kan vara svårt att få ut försändelsen med LMA-kort men VGR har lyft frågan till E-hälsomyndigheten.

 

Har du ett samordningsnummer?

Du som har ett samordningsnummer [1177.se] ansöker om bevis hos E-hälsomyndigheten. Har vaccinationen inte registrerats på ditt samordningsnummer har den registrerats med ett reservnummer och då behöver du kontakta din vaccinatör som ovan.

 


Översatt material om detta finns här: Covidbevis - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) [vgregion.se]

 Sammanfattad information om vad som gäller i Västra Götaland finns här på 1177: Covidbevis - 1177 Vårdguiden [1177.se]


Uppdaterad information om Nya Tillfället

Vi har tidigare skrivit om IVO:s beslut om stängning av Nya tillfället. Nu har detta överklagats och i väntan på att Förvaltningsrätten ska pröva beslutet så får Nya tillfällets verksamhet fortsätta i mindre skala. Socialförvaltningen Sydväst har bestämt att Nya tillfället kommer att ha 18 platser för att ta emot personer som staden har svårt att placera på andra boenden. Dessa platser öppnas den 12 januari. 

Nya tillfället kommer att vara bemannat med tre personal under dagtid och 2 personal under nattetid. Det kommer också att vara två ordningsvakter i tjänst dygnet runt. 
Detta är en tillfällig lösning tills Förvaltningsrätten har prövat Socialnämnden Sydvästs överklagan av IVO:s beslut om stängning. 


Information om Nya Tillfället och beslutet om stängning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att akutboendet Nya tillfället behöver stänga senast 7 januari. Det innebär att Nya tillfället inte kan ta emot nya placeringar och att de som bor där idag kommer att erbjudas platser på andra boenden.

Varför behöver Nya tillfället stänga?
Beslutet att stänga Nya tillfället kommer efter flera allvarliga händelser kring boendet, varav ett med dödlig utgång. Socialförvaltningen Sydväst har genomlyst verksamheten och arbetar aktivt med olika åtgärder för att öka tryggheten. Förvaltningen har bland annat stärkt bemanningen, ökat antalet väktare och utvecklar det sociala arbetet på boendet. Men IVO anser att åtgärderna inte är tillräckliga och att boendet behöver stänga senast 7 januari. 

Vad händer med de som bor på Nya tillfället?
De cirka 50 personer som bor på Nya tillfället kommer att erbjudas platser på andra boenden. Alla som bor på Nya tillfället har en kontaktperson som tillsammans med placerande socialsekreterare hjälper till att hitta ett annat boende utifrån behov.

IVO:s beslut innebär också att socialförvaltningen Sydväst behöver säkra att det finns tillräckligt med platser för personer i akut hemlöshet eftersom Nya tillfällets 73 akutplatser nu stängs. Detta arbete pågår nu. 

Vad händer med Alma, akutboende för kvinnor?
Beslutet gäller inte Alma, akutboende för kvinnor. Alma kommer därför inte stängas och fortsätter sin verksamhet. 

Vill du ha mer information?
Du kan kontakta oss på Center mot hemlöshet.
Om du bor på Nya tillfället idag så hänvisar vi också till din kontaktperson på boendet och din socialsekreterare. 

Här kan du läsa Göteborgs Stads pressmeddelande:
Efter IVO:s beslut att stänga Nya tillfället – så får akut hemlösa stöd  | Göteborgs Stad (mynewsdesk.com)


Julmat och firande utan kostnad

Vi har en speciell jul framför oss även i år. Pandemin med Covid-19 är inte över och restriktioner kan komma att förändras. Vi måste därför säga att nedanstående information kan komma att förändras med kort varsel så gå gärna in på länkarna för att vara säker på vad som gäller. 
Vi försöker också uppdatera information utifrån vad vi får till oss från arrangörer. 

Och känner du till något som vi inte har med så kontakta gärna oss så lägger vi till! 

Vi försöker samla olika aktiviteter kring jul där det erbjuds gratis julmat. 

En anständig jul

En anständig jul har anordnats i 8 år på Pustervik (nära Järntorget i Göteborg). 
Det är på julafton och är ett kravlöst och religiöst obundet julfirande som är öppet för alla och helt gratis. 

Eventet äger rum den 24 december mellan klockan 12.00 och 20.00. De bjuder på julmat och dryck (alkoholfritt) från klockan 12.00, och erbjuder även kläder/hygienartiklar/julklappar till alla besökare. 
De säger själva att besökare är alltifrån hemlösa som söker mat och värme, äldre ensamma människor som kanske inte har någon annanstans att ta vägen, ensamstående föräldrar som inte har barnen denna jul, utbytesstudenter, EU-migranter osv.

Läs mer här: En anständig jul - Pustervik

Johanneskyrkan

Det kommer att erbjudas julmat i Johanneskyrkan på julafton men med lite förändringar på grund av restriktioner kopplade till Covid-19

- Det blir till exempel ingen buffé utan volontärer och personal kommer att lägga upp mat. 
- Det kan bli längre väntan utanför då endast 100 personer kan vara inne i kyrkan samtidigt.

Se mer info: Johanneskyrkans hemsida

 


Nyhetsarkiv

Här hittar du alla tidigare publicerade artiklar!

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Läs mer

Kontakt

Center mot hemlöshet
Kronhusgatan 2C
412 21 Göteborg

  • 031 – 367 93 93
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se