Skip to main content

Hur söker jag ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd kallas ibland socialbidrag eller försörjningsstöd. Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Vi har samlat information om hur det går till att ansöka om ekonomiskt bistånd och hur du kan förbereda dig. 

Börja med att kontakta ditt socialkontor

För att ansöka om ekonomiskt bistånd kontaktar du socialkontoret i den stadsdel där du bor. Du får då ansökningsblanketter och information om vad du behöver ta med dig till det första mötet. Oftast får du en tid inom två veckor för ett första besök.

Tänk på att säga till om du behöver ha en tolk under samtalet.

Är du osäker på vilket socialkontor du tillhör?
Här kan du hitta information om vilka socialkontor som finns i Göteborg och vart du vänder dig om du vill få hjälp att hitta rätt.

Vad du behöver göra innan du ansöker

Alla har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd och en socialsekreterare kommer att utreda om du har rätt till biståndet. Det finns några saker som är viktiga att tänka på innan du ansöker.

  • Om du kan arbeta behöver du vara aktivt arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Du ska ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du har rätt till. Det kan vara a-kassa, bostadsbidrag eller underhållsstöd.
  • Om du är sjuk behöver du ha ett läkarintyg som visar att du inte kan arbeta.
  • Du får inte har sparade pengar, aktier, fonder eller andra värdepapper. 
  • Om du har en bil så kan du i vissa fall vara tvungen att sälja den.
  • Om du är gift, registrerad partner eller sambo måste ni ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans eftersom ni då har försörjningsplikt mot varandra.
  • Du kan själv göra en provberäkning på socialstyrelsens hemsida för att se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Provberäkningen ger inte svar på alla frågor och du har alltid rätt att lämna in en ansökan.

Hur går utredningen till?

Socialsekreteraren behöver utreda för att se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Detta görs genom att samla information om din ekonomiska situation. Det kan vara genom att titta på kontoutdrag, kontrollera uppgifter från försäkringskassan, a-kassan, bilregister m.m. Du behöver lämna ditt godkännande för detta. 
Alla inkomster räknas ihop och även de kostnader som du har. 

De uppgifter som lämnas förs in i ett register och sparas (socialregistret). Där sparas också uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, civilstånd m.m. Du har rätt att läsa allt som skrivs om dig. 

All personal på socialkontoret har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får lämna ut uppgifter om dig till utomstående. Vissa uppgifter är socialkontoret skyldiga att lämna till Socialstyrelsen. 

Här kan du se en film från Göteborgs Stad om hur det går till när man ansöker om ekonomiskt bistånd. Du kan se filmerna på flera olika språk genom att klicka på länken här.

Du har rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med socialtjänstens beslut har du rätt att överklaga. Det kan du göra via Förvaltningsrätten. Din socialsekreterare ska hjälpa dig om du vill överklaga ett beslut. 

Läs mer

Det finns mer information på Göteborgs Stads hemsida där du kan läsa mer om ekonomiskt bistånd.