Definition av hemlöshet

Göteborgs Stad använder sedan 2015 Socialstyrelsens definition av hemlöshet. 
Definitionen omfattar fyra olika situationer som du kan läsa kortfattat om här. 

Situation 1 - Akut hemlöshet

Personen är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Här ingår också personer som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande.

Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende 

Personen är antingen intagen eller inskriven på en kriminalvårdsanstalt, ett hem för vård och boende (HVB), ett familjehem eller en SiS-institution, eller bor på ett stödboende som drivs av socialtjänst/hälso- och sjukvård. Personen ska flytta därifrån inom tre månader, men har inte någon egen bostad ordnad inför flytten eller utskrivningen.
Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut eller flyttat, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.

 Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar 

Personen bor i en av kommunen ordnad boendelösning såsom träningslägenhet, referenslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden.
Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal (eller kontrakt) där boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler.

Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende  

Personen har sökt bistånd för sin boendesituation och bor tillfälligt/kontraktslöst hos kompisar, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privatpersoner.

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Läs mer
Kontakt

Center mot hemlöshet
Kronhusgatan 2C
412 21 Göteborg

  • 031 – 367 93 93
  • 0722 - 55 71 50
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Göteborgs Stad Logotype