Hur söker jag bostad?

I Göteborg är det bostadsbrist och det kan därför ta tid att hitta en bostad. Det är bra att ställa sig i flera bostadsköer, både i Göteborg och utanför. 
Här kommer vi att dela tips på sådant som är bra att tänka på när du saknar bostad, söker bostad och får en bostad. 

Om ditt mål är att få ett förstahandskontrakt i Göteborg så kan du behöva hitta tillfälliga lösningar först. Det kan vara andrahandskontrakt, inneboende eller ett boende utanför Göteborg. Även om du inte bor i Göteborg så kan du vara registrerad på boplats.se och fortsätta samla kötid. 

På Center mot hemlöshet kan vi i dagsläget inte erbjuda längre kontakter för att ge boenderådgivning eller boendecoachning. Det vi kan ge är information för att komma igång med bostadssökande och vägleda till hur du kan få mer stöd om du behöver det. 

När vi har Öppet Hus, varje vardag mellan klockan 13-16, kan du låna dator hos oss och även få ett personligt möte med kortare hjälp för att komma igång. 

Här kan du hitta Center mot hemlöshets adress och våra kontaktuppgifter.


Kommunala hyresvärdar

Boplats Göteborg är Göteborgs Stads kommunala bostadsförmedling. 
Det kostar 200:- per år att stå i bostadskön och man samlar ködagar som påverkar ens köplats. 

Du kan se statistik för hur många ködagar som behövs för olika områden i Göteborg genom att klicka här. 

Den som har flest ködagar får förstahandskontraktet och därför kan det ta lång tid att få en lägenhet via boplats.se. Det tar oftast flera år. Registrera dig och betala årsavgiften för att börja samla ködagar och för att kunna söka lägenheter hos Göteborgs kommunala hyresvärdar.

Du kan se en kort film om hur du registrerar dig och söker lägenhet via boplats.se genom att klicka här.

Det finns kommunala bostadsvärdar i Göteborg. 
De annonserar sina lediga lägenheter på boplats.se och har inga egna köer. Men även kommunala bostadsbolag från kranskommuner och privata hyresvärdar i Göteborg kan annonsera ut sina lediga lägenheter på Boplats. 

Här kan du se en lista över de hyresvärdar som har sina lediga lägenheter på Boplats.

 

Privata hyresvärdar

På boplats.se krävs många ködagar för att få bostad. Det finns andra bostadsköer i Göteborg som förmedlar förstahandskontrakt.
Tänk på att det kan kosta pengar att registrera sig. Läs noga vad det kostar och vad du får för dina pengar. 

Du kan hitta aktiva bostadsköer genom att söka på nätet. Vi länkar här till några av de större privata bostadsköerna i Göteborg.

Det finns också mindre hyresvärdar i Göteborg som förmedlar förstahandskontrakt. Vi länkar till några sidor som samlat dessa hyresvärdars kontaktuppgifter. 

Söka bostad utanför Göteborg

Kötiderna för att få en bostad varierar mycket över landet. Det kan därför gå fortare att hitta någonstans att bo om man letar utanför Göteborg. 
Varje kommun har sina egna kommunala och privata hyresvärdar. Ofta kan du hitta kontaktuppgifter via varje kommuns hemsida. 

Lägenheter i kommuner nära Göteborg finns ofta att söka på boplats.se. Vi har också länkat till några av de hemsidor där du kan registrera dig för att söka lägenhet i kommunerna närmast Göteborg samt en sida som annonserar förstahandskontrakt i hela Sverige. 

Det går ofta bra att åka med tåg eller buss mellan Göteborg och kommunerna som finns nära. Vill du se hur du kan ta dig till skola eller jobb så kan du söka på Västtrafiks hemsida.

Andrahand och inneboende

Det tar oftast lång tid att få ett förstahandskontrakt i Göteborg. Under tiden kan ett alternativ vara att söka andrahandskontrakt eller att bo inneboende. 

Många annonserar lediga andrahandslägenheter och rum via sociala medier. Det finns också grupper och forum där man kan gå med för att se andras annonser eller annonsera själv. 

Det finns hemsidor där man kan söka lägenhet i andrahand och inneboende i rum.
Tänk på att det kan kosta pengar att registrera sig så läs noga vad det kostar och vad du får för dina pengar.  

Innan du betalar något till uthyraren så ska du ha skrivit ett kontrakt. Ibland behöver du även betala en deposition. Detta är en summa som uthyraren har som en säkerhet. Det kan vara en eller flera månadshyror som du sedan får tillbaka när du flyttar ut. 

Olika typer av boende

Det finns olika typer av boende och vi förklarar skillnaderna här bredvid. 

Oavsett i vilken form du hyr en bostad så har du som hyresgäst rättigheter och skyldigheter. På Sveriges domstolars hemsida kan du läsa mer om dessa. 

Förstahandskontrakt

När du har ett förstahandskontrakt så betyder det att du har ett kontrakt på lägenheten direkt med hyresvärden.

Ofta betyder ett förstahandskontrakt att du har rätt att bo kvar så länge du vill och sköter hyresinbetalningar och inga andra problem uppstår. 

Andrahandskontrakt

Ett andrahandskontrakt betyder att du skriver ett kontrakt med den som har förstahandskontraktet på lägenheten eller äger en bostadsrätt. Kontraktet är ofta begränsat till en viss tid; det kan vara ett halvår eller ett år till exempel. 
För att hyra ut en lägenhet i andrahand så behövs hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens godkännande.

Du ska ha ett skriftlig kontrakt där det framgår hur länge du får bo kvar, hyrans storlek och uppsägningstid.
det finns en lag som styr bland annat hur stor hyra som får tas ut när man hyr ut i andrahand. 

Du kan läsa mer om reglerna här.

Inneboende

När du är inneboende så hyr du en del av ett boende. Det kan till exempel vara ett rum i en lägenhet. Den person som har förstahandskontraktet på lägenheten bor kvar och ni delar gemensamma utrymmen; som kök och badrum. 
För att ha en inneboende behovs inget särskilt tillstånd. 

Du ska har ett skriftligt kontrakt där det framgår hur länge du får bo kvar, hyrans storlek och uppsägningstid. 

Vad kan jag få hjälp med?

Att söka bostad tar tid och det kan vara svårt ibland. Det finns stöd att få!
Ibland behöver man bara få hjälp att komma igång och andra gånger behöver man stöd i flera olika delar av bostadssökandet. 
Vilket stöd du behöver beror också på hur din situation ser ut just nu. Om det är en akut situation där du saknar tak över huvudet så behöver du andra saker än någon som har ett boende men söker förstahandskontrakt.

Här nedanför har vi samlat information om olika sätt som du kan få hjälp och stöd.  
Vill du få något material i pappersform så är du välkommen till Center mot hemlöshet när vi har Öppet Hus, vardagar mellan klockan 13-16.

Bostadslös

Om du är, eller riskerar att bli, bostadslös behöver du söka alla bostadsformer. Det är ditt ansvar att lösa din bostadssituation i första hand. 

Olika bostadsformer kan vara sängplats, rum, vandrarhem, stugboende, lägenhet, hus m.m.

Är du i en akut situation där du saknar tak över huvudet kan du kontakta ditt socialkontor eller Socialjouren som är öppen dygnet runt alla dagar i veckan. 

Socialtjänsten

Det är viktigt att veta att socialtjänsten inte har något generellt ansvar att ordna boende till bostadslösa. De har inga lägenheter eller rum att förmedla.

Men du kan ha rätt till bistånd till boende om du har gjort allt du kan för att lösa din situation. Du kan också få stöd med boenderådgivning via socialtjänsten. 

Dokumentera

Det är bra att skriva ner det som har med ditt bostadssökande att göra. Det är för din egen skull men också för att visa vad du gjort för att försöka hitta en bostad och om du skulle behöva ansöka om stöd från socialtjänsten vill de se detta. 

Spara information om var du söker och vad du sökt:

Du kan också skriva ner en plan för hur du ska söka boende på kort och lång sikt. På kort sikt kanske det handlar om att lösa tak över huvudet och på lång sikt handlar det om att få ett förstahandskontrakt i en viss stad eller kommun. För att nå dina mål kan du behöva arbeta med din ekonomi eller skriva ett bra personligt brev som du kan använda när du söker bostad. 

Ekonomi

Om du har skulder kan det vara svårare att få en lägenhet. Kommunala hyresvärdar i Göteborg godkänner att du som mest har 3 betalningsanmärkningar under de senaste 24 månaderna. Många av de privata hyresvärdarna godkänner inte några betalningsanmärkningar alls. 

Du kan få hjälp att få ordning på din ekonomi och även ansöka om skuldsanering via Budget- och skuldrådgivningen. 

Material där du kan läsa mer

Det har tagits fram bra material av Göteborgs Stad och boplats.se som ger mer information om bostadssökande. Det är material som används i den boenderådgivning som du kan få stöd med via socialtjänsten.
Du kan också läsa den på egen hand. 

"Så söker du bostad"

Broschyrer på flera olika språk med information om bostadssökande.

Klicka här för att komma till hemsidan.

"Boendeguiden"

Boendeguiden är en broschyr för vägledning i ditt bostadssökande. Den används som ett stödmaterial för dig som får boenderådgivning genom Göteborgs Stad.

Klicka här för att komma till broschyren.

Förklaringar av olika ord

En del ord är svåra att förstå. Här försöker vi förklara vad olika saker som har med bostadssökande att göra betyder. Du hittar också information och tips om saker som är bra att veta om när du söker eller får ett boende. 

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning kan du få om du inte betalar en räkning i tid och det går så långt att den lämnas vidare till kronofogden. En betalningsanmärkning syns när någon tar en kreditupplysning på dig. 

Ibland kan det göra det svårare att få en bostad så tänk på att vara noga med att betala alla räkningar i god tid. 

Deposition

När man får en lägenhet är det vanligt att hyresvärden ber om en "deposition". Det är en summa pengar, vanligen 1-3 månaders hyra, som hyresvärden vill ha som en säkerhet. 

Den här summan pengar får du tillbaka när du lämnar lägenheten om allting har fungerat. Du ska till exempel  ha betalat hyran, tagit hand om lägenheten och flyttstädat när du flyttar ut. 

Folkbokföring

Det är viktigt att vara folkbokförd på den adress där du bor. Från och med 1 juli 2018 är det också ett brott att lämna fel uppgifter om sin adress till Skatteverket. 

Du kan ändra din folkbokförda adress på skatteverkets hemsida

Hemförsäkring

Oavsett hur du bor så är det viktigt att du har en hemförsäkring. Utan hemförsäkring får du ingen ersättning vid inbrott eller om det skulle brinna i bostaden. Du behöver en bas- eller grundförsäkring och sedan kan man själv välja olika tillägg. 

Det finns olika försäkringsbolag som kostar olika mycket och har olika regler. Det är därför bra att jämföra olika hemförsäkringar med varandra. 

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en organisation som ger stöd till sina medlemmar. De samlar också mycket information om rättigheter man har som hyresgäst och vad man får och inte får göra i sin hyreslägenhet. 

Det är frivilligt att vara med i Hyresgästföreningen. 
Du kan läsa mer på deras hemsida.

Kontrakt

Kontrakt är det papper som du skriver på tillsammans med den som hyr ut bostaden. Ett kontrakt är viktigt för dig att ha oavsett om det är förstahand, andrahand eller inneboende. 

Det ska framgå hur länge du får bo kvar, hyrans storlek, vad som ingår och uppsägningstid. Det behöver också stå när hyran ska betalas och till vem.

Köavgift

Många bostadsköer har en köavgift. Det är en avgift man betalar för att vara med och stå kvar i kön. Ofta betalas den en gång varje år och brukar inte vara så hög. 

Om man inte betalar köavgiften är det stor risk att man blir av med sin kötid.

Personligt brev

När man söker en bostad så behöver man i bland skriva ett personligt brev. Det är viktigt att det personliga brevet visar att du är en skötsam hyresgäst som kommer att betala hyran. Skriv inte för långt då uthyrare får många brev att läsa.

Beskriv dig och din bakgrund, om du har barn, tidigare boenden och om du har inkomst från arbete. Skriv också om du har referenser.

Tips på personligt brev

Referens

Det är vanligt att en uthyrare frågar efter referenser. En referens för dig som bostadssökande ska intyga att du är en skötsam boende. 

En referens kan vara tidigare hyresvärdar. Det är viktigt att du alltid betalar hyra i god tid och tar hand om boendet. Om du har gjort det kan du be din hyresvärd att skriva ett intyg om att du varit en bra hyresgäst. 

Om du inte har tidigare boenden så kan du be någon annan att vara din personliga referens. Det kan vara en lärare, handläggare eller arbetsgivare som intygar att du är en skötsam person. 

Skälig hyra

Den som hyr ut en bostad i andra hand eller hyr ut ett rum till en inneboende får inte ta en för hög hyra. 

Det som påverkar är bostadens storlek, skicket, läget och möbleringen. 

En hyresvärd får ta ut den faktiska hyran för en hyresrätt och den kostnad som tillkommer för bredband, el och annat som ingår i andrahandshyran eller inneboendehyran. Om bostaden är möblerad så får som mest 15% av den ursprungliga hyran läggas på som ett påslag. 

Andra regler finns för uthyrning av en bostadsrätt. 

Om en hyra varit oskälig (för hög) kan man klaga hos Hyresnämnden. Hyresnämnden bestämmer om hyran är skälig eller oskälig och kan också bestämma att hyresgästen får tillbaka en del av hyran. 

Från och med den 1 oktober 2019 är det olagligt att ta ut en oskälig hyra och hyresvärden kan dömas till böter eller fängelse. 

Du kan läsa mer om skälig hyra här.

Svarta kontrakt/ olagliga kontrakt

Det finns "svarta kontrakt" på bostadsmarknaden. Det innebär att första handskontrakt säljs och köps för pengar. Detta är olagligt. Den som säljer och köper ett hyreskontrakt begår ett brott vilket kan straffas med böter eller fängelse. Man blir också av med kontraktet. 

Det finns andra former av olagliga kontrakt. Det kan vara andrahandskontrakt som saknar godkännande från hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det kan också vara kontrakt som skrivs i tredje eller fjärde hand. 

Är du osäker så be om hjälp innan du skriver på ett kontrakt så att allt ser rätt ut. 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se