Skip to main content

Sysselsättning

Sysselsättning är ett ord som kan betyda många olika saker.
Vi har samlat information om olika sorters sysselsättning här så titta gärna runt och se om något passar för dig. 

Huldas Hus

Huldas Hus är en mötesplats för kvinnor som saknar fast bostad. Huldas Hus erbjuder aktiviteter som skapande verkstad och friskvård.
Du kan också vila, duscha och tvätta här och äta billig lunch.

Det finns möjlighet att göra praktik på Huldas Hus. 


 

Smedjans sysselsättningscenter

På Smedjans sysselsättningscenter kan personer som bor inom socialförvaltning Sydväst eller som blir remitterade från socialförvaltningen Sydvästs socialtjänst delta i olika former av sysselsättningar.

Man behöver inte ha arbetat tidigare utan de utgår från deltagarens egna förmågor och förutsättningar. Vid intresse för studiebesök så kan kontaktpersoner på boendet eller socialsekreterare inom socialförvaltningen Sydväst ta kontakt med verksamheten och boka in studiebesök.

Det som erbjuds är till exempel "Andra chansen" samt "Fysisk aktivitet & friskvård".


 

Aktivitetshusen

Aktivitetshusen vänder sig till dig som är göteborgare mellan 18-65 år, lever med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning och som önskar stöd i din återhämtning. 

Aktivitetshusen erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning, kursverksamhet och möjlighet att delta i arbetsgrupper. Många av aktiviteterna är gratis och du behöver inte ansöka om bistånd för att gå dit.

Om du behöver information om olika aktiviteter eller vill ha sällskap första gången du ska besöka aktivitetshusen så finns en anställd Peer support (person med egen erfarenhet). Hon heter Betty Öst och har sitt kontor på Aktivitetshus Centrum, Norra Allégatan 2. Vill du hellre ses någon annanstans kan ni  träffas på exempelvis ett bibliotek eller ett café nära dig. Betty kan även komma till ditt boende, om till exempel ett boendestöd är på plats samtidigt.

På mötet spånar ni tillsammans kring dina intressen och tittar på utbudet av aktiviteter som finns. Du kan få hjälp med att ringa en intressant verksamhet, om du till exempel behöver boka in ett studiebesök.

Du hittar mer information och kontaktuppgifter till Betty genom att klicka på länken här. 


 

Faktum

Faktum är Götalands gatutidning. Försäljarna köper tidningen för 40 kronor, säljer den för 80 och behåller mellanskillnaden. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet.

Jobb betyder mer än pengar. För vissa är försäljningen ett steg mot ett ordnat liv. För andra är det ett sätt att hålla sig flytande. Oavsett vilket så handlar tidningsförsäljningen för de flesta om mer än att bara tjäna kronor och ören – det innebär också att ta ansvar, planera sin vardag, skapa sig rutiner och ett socialt sammanhang. 

Hos Faktum erbjuds också juridisk rådgivning på onsdagar mellan kl. 13:00 och 15:00 (under vår- och hösttermin). Här kan du få rådgivning och stöd med att exempelvis upprätta handlingar eller kontakta myndigheter. Rådgivningen finns i första hand till för Faktumförsäljarna men är självklart till för alla som är hemlösa eller socialt utsatta.


 

IPS - individanpassat stöd till arbete

Individanpassat stöd till arbete är arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättning. 

Du kan få stödet på olika platser inom Göteborgs Stad. Några exempel länkar vi till här. 

 


 

Vägen Ut!-kooperativen

Vägen ut!-kooperativen tar emot personer för arbetsträning. De har lång erfarenhet av olika slags arbetshinder. Det kan vara fysiska och psykiska funktionsvariationer, psykisk ohälsa, erfarenhet av missbruk eller kriminalitet, stressrelaterade sjukdomar och språksvårigheter.
Arbetsuppgifter finns inom exempelvis café, trädgård, snickeri och fastighetsservice och secondhandbutik.


 

Ergon

Ergon är Stadsmissionens verksamhet för arbetsträning och de vänder sig bland annat till personer som är långvarigt sjukskrivna och till de som stått utanför arbetsmarknaden länge. 

Det finns en bredd av arbetsträningsplatser inom bland annat:

 • Kök & restaurang
 • Butik
 • Lager/transport
 • Fastighetsskötsel/vaktmästeri
 • Lokalvård
 • Äldreomsorg
 • Träteknisk industri/snickeri
 • Textil/sömnad
 • Administration

MatRätt

På MatRätt finns möjlighet till arbetsträning i butik, på lagret och i transport. 

MatRätt är en livsmedelsaffär som säljer matsvinn och därmed bidrar till en mer hållbar matkonsumtion. Här kan alla handla till en bra kostnad och om du har en låg inkomst och blir medlem kan du köpa varor till en tredjedel av vanligt butikspris. 


 

Recovery-nätverket

Inom Recovery-nätverket i Göteborg finns det flera olika organisationer som erbjuder sysselsättning på olika nivåer och inom olika områden. 

Vi har samlat organisationerna och beskrivningar om dem på en egen sida. 

Fler länkar

 • Aktivitetskatalogen
  Aktivitetskatalogen riktar sig till dig med psykisk ohälsa. Här kan du hitta meningsfull sysselsättning och aktiviteter som erbjuds av både kommunala och icke-kommunala verksamheter.
 • Insatskatalogen
  Insatskatalogen är ett sökinstrument som ska underlätta sökandet efter insatser för personer som är i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.
 • Arbetsförmedlingen
  Arbetsförmedlingens uppdrag handlar om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad vilket bland annat innebär att de ska rusta de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utöver jobbsökande kan de exempelvis erbjuda arbetsträning och etableringsprogram. Alla deras tjänster är avgiftsfria och du kan kontakta dem på olika sätt.
 • Vuxenutbildningen
  Göteborgs Stad erbjuder flera olika typer av utbildningar för dig som är vuxen. Du kan till exempel läsa in grundskolan eller gymnasiet, läsa svenska för invandrare, gå en lärlingsutbildning eller utbilda dig till ett yrke på yrkeshögskolan. Du kan också få hjälp via studie- och yrkesvägledning.