Socialkontor

På socialkontoren i ditt stadsområde kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Här kan du söka stöd om du exempelvis:

- har ekonomiska problem och inte kan försörja dig
- har en trasslig familjesituation
- är i en familjesituation där någon riskerar att fara illa
- har problem med alkohol- eller drogmissbruk
- lider av psykisk ohälsa
- har en funktionsnedsättning
- behöver stöd eller skydd utifrån våldsutsatthet
- är bostadslös och tillhör någon av de grupper som socialtjänsten har särskilt ansvar för
- lever med kriminalitet eller annan social problematik

Enligt Socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att ansöka om bistånd och att få sitt ärende prövat individuellt samt få ett skriftligt avgörande som kan överklagas. Personer som inte är bosatta i Sverige, men som har sin vistelse här kan också ha rätt till visst bistånd enligt Socialtjänstlagen. Det gäller även personer som vistas här utan uppehållstillstånd.

Om du inte vet vilket socialkontor du tillhör kan du vända dig till Kontaktcenter/ stadens växel: 031-365 00 00.

Göteborgs stad har genomgått en stor omorganisation och arbetet pågår fortfarande. Detta har också påverkat socialkontoren och vart man ska vända sig. 
Är du osäker så ring Kontaktcenter och beskriv vad du behöver hjälp med så hänvisar de dig rätt.
De kan också koppla dig om du redan har kontakt med en handläggare. 


Kontaktcenter: 031-365 00 00

Länk till stadens informationssida om socialkontor


 

Stadsområde Centrum

I stadsområde Centrum ingår de tidigare stadsdelarna Centrum, Majorna-Linne och Örgryte-Härlanda. Här finns tre socialkontor som ligger på Skånegatan 9A, Första Långgatan 21 B och Mäster Johansgatan 2. Vilket du ska besöka beror på vilken hjälp eller stöd du behöver.

 

Stadsområde Hisingen

I stadsområde Hisingen ingår de tidigare stadsdelarna Lundby, Norra Hisingen och Västra Hisingen. Här finns tre socialkontor på Höstvädersgatan 1, Borstbindaregatan 12A och Selma Lagerlöfs torg 16. Vilket du ska besöka beror på vilken hjälp eller stöd du behöver.

 

Stadsområde Nordost

I stadsområde Nordost ingår de tidigare stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Här finns tre socialkontor på Hjällbo Lillgata 9, Första Majgatan 2A och Tellusgatan 2. Vilket du ska besöka beror på vilken hjälp eller stöd du behöver.

 

Stadsområde Sydväst

I stadsområde Sydväst ingår de tidigare stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg. Här finns två socialkontor, ett på Lergöksgatan 2A och ett på Topasgatan 58. Vilket du ska besöka beror på vilken hjälp eller stöd du behöver. 

 


Gteborgs  Stads logo

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se