Hemlöshet i Göteborg - rapporter

Varje år gör Göteborgs Stad en kartläggning av antalet hemlösa. 2022 är den sjunde gången Göteborgs Stad kartlägger hemlöshetens omfattning och karaktär utifrån Socialstyrelsens definitionMätningen genomfördes under en vecka, 4 april–10 april 2022.

Sammanlagt har 2 359 hushåll registrerats som hemlösa under mätveckan, vilket innefattade 2 524 vuxna och 697 barn.
Antalet personer har ökat med 60 personer, från 3 161 personer till 3 221 personer jämfört med 2021. Däremot har antalet hushåll minskat med 46 hushåll.

Totalt har antalet barnfamiljer i hemlöshet ökat från 282 barnfamiljer 2021 till 296 familjer 2022. Antalet vuxna och barn i familjerna har ökat med 124 personer jämfört med 2021, från 977 till 1 121 personer. Det är främst antalet barn som har ökat (100 barn).

Resultaten från rapporten - 2022

• 13 procent (296) av hushållen är barnfamiljer. De flesta av föräldrarna är födda utomlands och merparten saknar social problematik.

• 15 procent (360) av hushållen har varit i hemlöshet i mindre än ett år och 20 procent (467) har varit hemlösa i mer än 10 år.

• Försörjningsstöd är den vanligaste inkomstkällan för 50 procent (1 146) av hushållen. 10 procent (225) har lön från regelbundet eller tillfälligt arbete.

• 40 procent (934) av hushållen har en vuxen som är född utomlands och av dessa har 57 procent (529) levt i Sverige längre än åtta år.

• Det finns missbruk eller psykisk ohälsa i 63 procent (1 486) av hushållen.

• 35 procent (817) av hushållen uppgavs inte ha några andra behov som föranleder stöd, insatser eller behandling, utöver boendet (så kallat strukturellt hemlösa).

• För 18 procent (415) av hushållen uppgavs vräkning vara en bidragande faktor till deras hemlöshet.

• För 13 procent (305) av hushållen uppgavs våld i nära relation vara en bidragande orsak till hemlöshet.

• 59 procent (1 384) av hushållen bor i en vanlig lägenhet (långsiktig boendelösning), många med möjlighet att överta hyreskontraktet.

 


För att läsa hela rapporterna och tidigare års kartläggningar kan du klicka på länkarna här nedanför:

Rapport - Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden (april 2022)

Rapport - Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden (april 2021)

Rapport - Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden (april 2020)

Rapport - Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden (april 2019)

 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se