Hemlöshet i Göteborg - rapporter

Varje år gör Göteborgs Stad en kartläggning av antalet hemlösa. 2022 är den sjunde gången Göteborgs Stad kartlägger hemlöshetens omfattning och karaktär utifrån Socialstyrelsens definitionMätningen genomfördes under en vecka, 4 april–10 april 2022.

Sammanlagt har 2 359 hushåll registrerats som hemlösa under mätveckan, vilket innefattade 2 524 vuxna och 697 barn.
Antalet personer har ökat med 60 personer, från 3 161 personer till 3 221 personer jämfört med 2021. Däremot har antalet hushåll minskat med 46 hushåll.

Totalt har antalet barnfamiljer i hemlöshet ökat från 282 barnfamiljer 2021 till 296 familjer 2022. Antalet vuxna och barn i familjerna har ökat med 124 personer jämfört med 2021, från 977 till 1 121 personer. Det är främst antalet barn som har ökat (100 barn).

Resultaten från rapporten - 2022

• 13 procent (296) av hushållen är barnfamiljer. De flesta av föräldrarna är födda utomlands och merparten saknar social problematik.

• 15 procent (360) av hushållen har varit i hemlöshet i mindre än ett år och 20 procent (467) har varit hemlösa i mer än 10 år.

• Försörjningsstöd är den vanligaste inkomstkällan för 50 procent (1 146) av hushållen. 10 procent (225) har lön från regelbundet eller tillfälligt arbete.

• 40 procent (934) av hushållen har en vuxen som är född utomlands och av dessa har 57 procent (529) levt i Sverige längre än åtta år.

• Det finns missbruk eller psykisk ohälsa i 63 procent (1 486) av hushållen.

• 35 procent (817) av hushållen uppgavs inte ha några andra behov som föranleder stöd, insatser eller behandling, utöver boendet (så kallat strukturellt hemlösa).

• För 18 procent (415) av hushållen uppgavs vräkning vara en bidragande faktor till deras hemlöshet.

• För 13 procent (305) av hushållen uppgavs våld i nära relation vara en bidragande orsak till hemlöshet.

• 59 procent (1 384) av hushållen bor i en vanlig lägenhet (långsiktig boendelösning), många med möjlighet att överta hyreskontraktet.

 


För att läsa hela rapporterna och tidigare års kartläggningar kan du klicka på länkarna här nedanför:

Rapport - Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden (april 2022)

Rapport - Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden (april 2021)

Rapport - Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden (april 2020)

Rapport - Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden (april 2019)

 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Läs mer

Kontakt

Center mot hemlöshet
Kronhusgatan 2C
412 21 Göteborg

  • 031 – 367 93 93
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se