Hemlöshet i Göteborg - rapporter

 Varje år gör Göteborgs Stad en kartläggning av antalet hemlösa. Vid mätningen 2020 sågs en minskning med 26% jämfört med 2019; från 5015 till 3733 personer. Det var då andra året i rad som antalet hemlösa personer i Göteborg minskade. 

Under mätveckan (30 mars- 5 april 2020) registrerades 2642 hushåll som hemlösa. Totalt handlade det om 2875 vuxna och 858 barn.

Kartläggningen visade också att det var framförallt bland de strukturellt hemlösa (hushåll utan sociala problem) som minskningen hade skett. Den allra största minskningen hade skett bland personer födda utanför Europa och de flesta är föräldrar med barn. Antalet barnfamiljer i hemlöshet hade minskat från 641 till 393. 

Hemlösheten fortsätter att minska i Göteborg

Göteborgs Stads årliga kartläggning 2021 visar att hemlösheten fortsätter att minska. Jämfört med 2020 är minskningen 15% (från 3733 till 3161 personer). Det är tredje året i rad som antalet personer i hemlöshet minskar i Göteborg. 

Mätningen gjordes mellan 26 april till 2 maj 2021. 2405 hushåll registrerades som hemlösa. I hushållen ingår 2564 vuxna och 597 barn. 

- Jämfört med 2020 så är 237 hushåll mindre i hemlöshet i år.  (9% färre).

- Barnfamiljer i hemlöshet att minskat från 393 till 282 familjer mellan mätningarna 2020 och 2021.

- Den största minskningen av antalet hemlösa har skett för hushåll i akut hemlöshet. (90 hushåll mindre).

- I akut hemlöshet är det 2021 56 barnfamiljer med 138 barn. Det är en minskning från förra året med 47 barnfamiljer och 79 barn. 

- En annan minskning som man ser i 2021 års mätning är färre hushåll där missbruk eller psykisk ohälsa förekommer jämfört med 2020 års mätning. 

 


För att läsa hela rapporten och tidigare års kartläggningar kan du klicka på länkarna här nedanför:

Rapport - Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden (april 2021)

Rapport - Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden (april 2020)

Rapport - Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden (april 2019)

 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Läs mer

Kontakt

Center mot hemlöshet
Kronhusgatan 2C
412 21 Göteborg

  • 031 – 367 93 93
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se