Barnkonventionen

Barnkonventionen

FN:s konvention om barns rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Det är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter och inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. 


Barnkonventionen kort version

Barnkonventionen hela texten

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se