Tillgänglighetsredogörelse centermothemloshet.goteborg.se

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för goteborg.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på centermothemloshet.goteborg.se.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För goteborg.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för centermothemloshet.goteborg.se

Göteborgs Stad är ansvarig för centermothemloshet.goteborg.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är centermothemloshet.goteborg.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Allmänna brister

  • På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Göteborgs Stad och som inte följer tillgänglighetsprinciperna fullt ut. Detta gäller till exempel kartan.

  • Det finns brister i webbplatsens navigeringsmeny på mobiltelefoner och surfplattor, vilket kan försvåra för de som använder olika hjälpmedel.

För dig som använder skärmläsare

  • Vissa bilder på centermothemloshet.goteborg.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
  • På vissa sidor används html för att formatera texter. Till exempel genom att använda tabeller för utseendets skull. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 16 september 2020.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att goteborg.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Göteborgs Stad

Här kan du lämna dina synpunkter på tillgängligheten på goteborg.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se