Skuldsanering

Skulder kan vara en stor anledning till att det är svårt att få bostad. Om du har betalningsproblem och är tungt belastad av skulder är det möjligt att bli beviljad skuldsanering av Kronofogden. För att kunna bli aktuell för skuldsanering krävs att:

  • Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.
  • Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
  • Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige. Med det menas till exempel att du bor, arbetar eller har dina skulder i Sverige.
  • För dig som driver näringsverksamhet ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.
  • Du får inte ha ett näringsförbud i dag.

Skuldsanering

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se