Center mot hemlöshet

Center mot hemlöshet

Syftet med Center mot hemlöshet är främst att samla information om verksamheter och tjänster som kan vara till hjälp för människor som lever i hemlöshet, och erbjuda den till de som behöver den. Såväl lokalen som webbplatsen ska fungera som en kunskapsbank och en lots till relevanta stödinsatser och fakta. Detta gäller såväl för de som själva är hemlösa som de som riskerar att bli det, personer som möter hemlöshet i sin yrkesroll, anhöriga eller de som är intresserade av frågan. Det ska bli enklare att hitta rätt.

Med webbplatsen vill vi bidra till en ökad tillgänglighet; där stadens digitala utveckling når även de som inte har något fast hem och som också är enkel att använda. Det är även ett led i att göra kunskap och information mer tillgängligt utanför kontorstid. För de som har svårt att själva använda sig av sidan eller inte har tillgång till internet finns möjlighet att få hjälp av personal i lokalen på Kronhusgatan som har öppet två eftermiddagar i veckan. Där anordnas också aktiviteter samt andra sammankomster efter behov och önskemål.

Kopplad till Center mot hemlöshet är en samverkansgrupp bestående av personer med egen erfarenhet av hemlöshet, idéburna organisationer och kommunala verksamheter. Utöver att gruppen pratar om verksamhetens uppdrag förs också samtal om hemlöshet generellt och hur den ser ut i staden i dag. Tack vare bredden i gruppen får vi en bra omvärldsbevakning som stärks ytterligare av kontakter med Fastighetskontoret och andra väsentliga aktörer. Vi deltar också i Eurocities Working Group Homelessness; ett nätverk där europeiska städer möts för att prata om hemlösheten på en internationell nivå. 

Med i samverkansgruppen sitter brukarrepresentanter samt representanter för:
Räddningsmissionen
Stadsmissionen
Frälsningsarmén
Skyddsvärnet
Faktum
Göteborgs Stad (stadsdelar)
Social resursförvaltning
Göteborgs Universitet
Västra Götalandsregionen

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Information
Kontakt

Center mot hemlöshet
Kronhusgatan 2C
412 21 Göteborg

  • 031 – 367 93 93
  • 0722 - 55 71 50
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Göteborgs Stad Logotype