Center mot hemlöshet

Center mot hemlöshet

Syftet med Center mot hemlöshet är främst att samla information om verksamheter och tjänster som kan vara till hjälp för människor som lever i hemlöshet och till de som arbetar med hemlöshet på olika sätt.
Lokalen och webbplatsen ska fungera som en kunskapsbank och en lots till relevanta stödinsatser och fakta.

Center mot hemlöshet samlar information för de som själva är hemlösa, de som riskerar att bli det och personer som möter hemlöshet i sin yrkesroll. Även anhöriga eller de som är intresserade av frågan ska kunna hitta kunskap. Det ska bli enklare att hitta rätt!

Hemsidan

Med hemsidan vill vi bidra till en ökad tillgänglighet. Stadens digitala utveckling ska nå även de som inte har något fast hem och den ska vara enkel att använda.
Det är även ett sätt att göra kunskap och information mer tillgängligt utanför kontorstid.

Lokalen

För de som har svårt att själva använda sig av hemsidan eller inte har tillgång till dator och internet finns möjlighet att få hjälp av personal i lokalen på Kronhusgatan. 
Center mot hemlöshet har öppet måndag - fredag mellan klockan 13-16.
Personal kan hänvisa vidare till andra verksamheter i staden utifrån besökares behov. 
Där anordnas också aktiviteter samt andra sammankomster efter behov och önskemål.
Du hittar adress och öppettider genom att klicka här.

 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se