Stadens hemlöshetsplan och kartläggning av hemlöshet

Arbetet för att förebygga och minska hemlösheten i Göteborg grundar sig i stadens hemlöshetsplan. Det görs också regelbundna kartläggningar över hur hemlösheten i staden ser ut. 

Kommunen har ett ansvar för planering och genomförande av bostadsförsörjning för alla göteborgare. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Arbetet med hemlöshetsplanen har skett i samverkan med framtagandet av program för bostadsförsörjning. 

Orsakerna till hemlöshet är många. Missbruk och psykisk ohälsa är vanliga orsaker men det finns också en grupp utan någon social problematik. Här finns bland annat kvinnor och barnfamiljer som är födda utomlands. 

Hemlöshetsplanen fokuserar på att förebygga hemlöshet och att säkra tillgången av bostäder för hemlösa personer.  För de som har en social problematik finns olika boenden med stöd och därutöver fortsätter staden att reservera lägenheter för kommunala kontrakt och Bostad Först. För de som inte har någon social problematik satsar staden på boenderådgivning. 

Hemlöshetsplanens innehåll

Hemlöshetsplanen innehåller ett övergripande mål, fem övriga mål, fyra fokusområden och 15 åtgärder för att minska hemlöshet. 

Det övergripande målet är att hemlösheten ska minska. Målet är att antalet personer i hemlöshet ska minska med minst 20% under planperioden. 

De fem övriga målen:

 1. Antalet personer som befinner sig i akut hemlöshet ska minska. Särskilt prioriteras barn i akut hemlöshet.
 2. Vräkningar från bostäder ska minska. Målsättningen är att inga barnfamiljer ska vräkas.
 3. De som skrivs ut från sjukhus, kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem ska i högre grad kunna erbjudas bostad.
 4. Fler hemlösa personer ska komma vidare till en egen bostad.
 5. Nettokostnaden för socialt boende ska minska. 

Fokusområden:

 • Förebygga hemlöshet
 • Möta den akuta hemlösheten
 • Steget vidare till egen bostad
 • Bostadsförsörjning för alla

Föregående hemlöshetsplan

Den förra hemlöshetsplanen sträckte sig mellan 2015-2018 med förlängning under 2019. Den resulterade i att fler lägenheter förmedlats till stadens hemlösa. Många barn har fått en fast bostad. Det vräkningsförebyggande arbetet har utvecklats och medfört att färre barn berörts av vräkning. Satsningen på Bostad Först har lett till att personer med missbruk eller psykiskt ohälsa och lång tid i hemlöshet har fått en egen bostad. Det är fortsatt en brist på bostäder vilket påverkar hemlösa och särskilt hushåll i akut hemlöshet. 

Hemlösheten minskar i Göteborg

Varje år gör Göteborg stad en kartläggning av antalet hemlösa. Vid senaste mätningen sågs en minskning med 26% jämfört med föregående år; från 5015 till 3733 personer. Det är andra året i rad som antalet hemlösa personer i Göteborg minskar. 

Under mätveckan (30 mars- 5 april 2020) registrerades 2642 hushåll som hemlösa. Totalt handlar det om 2875 vuxna och 858 barn.

Kartläggningen visar också att det är framförallt bland de strukturellt hemlösa (hushåll utan sociala problem) som minskningen har skett. Den allra största minskningen har skett bland personer födda utanför Europa och de flesta är föräldrar med barn. Antalet barnfamiljer i hemlöshet har minskat från 641 till 393. 


Här kan du läsa mer om Göteborgs stads hemlöshetsplan och kartläggning:

Hemlöshetsplan 2020-2022

Kortversion av hemlöshetsplanen 2020-2022

Rapport - Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden (april 2020)

Utvärdering av Göteborgs stads strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Läs mer
Kontakt

Center mot hemlöshet
Kronhusgatan 2C
412 21 Göteborg

 • 031 – 367 93 93
 • 0722 - 55 71 50
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Göteborgs Stad Logotype