ACT Göteborg

ACT Göteborg är en samverkansmottagning mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, Psykiatri psykoskliniken och riktar sig till invånare i Göteborg.

ACT Göteborg vänder sig till dig som är mellan 18 – 70 år med svår psykisk sjukdom och som har sammansatta behov till följd av psykiatriska problematik eller substansbruk vilka inte tillgodogjorts inom ordinarie behandlingsinsatser inom specialpsykiatrin, beroendevården eller hos kommunen av olika skäl.

Du som söker vård och stöd på ACT Göteborg har ofta ett utökat behov av samordnade stödinsatser från sjukvård och socialtjänst.
Det kan exempelvis vara svårt för dig att själva ta dig till stödjande eller behandlande verksamheter och det kan förekomma en problematik kring avsaknad av ett eget hem. 

Du som behöver vård på ATC Göteborg kan själva söka vård genom en så kallad egenremiss, men kan också hänvisas till oss via socialtjänsten inom Göteborgs Stad eller från andra aktörer inom sjukvården.

Ett skriftligt underlag behövs då och ska ge följande information:

  • Eventuella diagnoser och en kortare beskrivning aktuell situation
  • Vilka insatser och/eller behandlingar är pågående, har tidigare genomförts, under vilken tidsperiod och vad blev resultatet av dessa?
  • Vad en kontakt på ACT Göteborg kan komma att tillföra dig som patient?

Behöver du mer information eller stöd att fylla i en egenremiss så kan du träffa Mobila resursteamet från ACT Göteborg på Center mot hemlöshet på onsdagar mellan klockan 13-16. (Kronhusgatan 2C).

När ditt ärende kommit in till mottagningen görs en första genomgång av ärendet. Därefter träffar du något av ACT-teamen som gör en bedömning.
Om bedömningen visar att du som patient tillhör målgruppen behöver socialtjänsten fatta ett beslut om bistånd. Det är alltså inte möjligt att vara inskriven patient hos ACT Göteborg utan ett beslut från socialtjänsten.

Du kan läsa mer om ACT Göteborg på deras hemsida genom att klicka på länken här.

 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se