vard-for-papperslosa

Vård för papperslösa

Om du vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd att vara i landet kan du ändå ha rätt till vård.
Följande vård ska erbjudas:

  • Barn till och med 17 år ska erbjudas samma hälso- och sjukvård och tandvård som folkbokförda barn.
  • Vuxna som fyllt 18 år ska erbjudas akut sjukvård och tandvård, sjukvård och tandvård som inte kan anstå, förlossningsvård, mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning och vård och åtgärder enligt Smittskyddslagen.
  • En kostnadsfri hälsoundersökning ska erbjudas både barn och vuxna, om det inte är uppenbart obehövligt.

Vad som ska räknas som "vård som inte kan anstå" avgörs i det enskilda fallet av den behandlande läkaren eller annan ansvarig vårdpersonal. 


Vård för papperslösa

 

Se också information om Rosengrenska stiftelsen

 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se