Boende som kräver bistånd

Boende som kräver bistånd

I vissa fall kan du få stöd från socialtjänsten för att lösa ditt boende. Det krävs att du har gjort allt du kan för att försöka planera för och ordna bostad på egen hand, men fortfarande inte lyckats med att ordna din boendesituation.
Du kan läsa mer om vad som krävs för att kunna få bistånd till boende från socialtjänsten genom att klicka här. 

I Göteborg finns flera olika kommunala boenden och upphandlade boenden som kräver att du får ett biståndsbeslut från socialtjänsten.
Kontakta socialkontoret dagtid på vardagar eller socialjouren på kvällar, nätter och helgdagar om du behöver ansöka om bistånd till boende.

Om du inte vet vilket socialkontor du tillhör kan du kontakta Kontaktcenter: 031-365 00 00.


 Akutboenden

Socialt boende med stöd - kollektivt

Socialt boende med stöd - lägenhet

Stödboende och HVB

Särskilt boende/ Bostad Med Särskild Service för vuxna

Bostad Först

Kommunalt kontrakt

F100-lägenheter

Nödbiståndsboende

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se