Hemlösheten minskar i Göteborg

Vid årets mätning av hemlösheten i Göteborg visade det sig att antalet hemlösa minskar för tredje året i rad. Varje år gör Göteborgs Stad en kartläggning av antalet hemlösa. Årets mätning gjordes mellan 26 april till 2 maj 2021. Jämfört med 2020 är minskningen 15% eller från 3733 till 3161 personer.

För vilka minskar hemlösheten i Göteborg?

Totalt registrerades 2405 hushåll som hemlösa i år. I de hushållen ingår 2564 vuxna och 597 barn. 

Jämfört med 2020 så är 237 hushåll färre i hemlöshet i år. (9% färre).
Barnfamiljer i hemlöshet att minskat från 393 till 282 familjer mellan mätningarna 2020 och 2021.

Den största minskningen av antalet hemlösa har skett för hushåll i akut hemlöshet. (90 hushåll mindre).
I akut hemlöshet är det 2021 56 barnfamiljer med 138 barn. Det är en minskning från förra året med 47 barnfamiljer och 79 barn. 

En annan minskning som man ser i 2021 års mätning är färre hushåll där missbruk eller psykisk ohälsa förekommer jämfört med 2020 års mätning. 

Vad beror minskningen på?

Den så kallade barnfamiljssatsningen (där barnfamiljer fick lägenheter med egna kontrakt), boendecoachning i samband med nödbistånd och ett ökat bostadsbyggande kan man se har haft effekt på att antalet personer i hemlöshet fortsätter att minska i Göteborg. Detta påverkar framförallt de strukturellt hemlösa. 
För barnfamiljer startar ett projekt under sommaren 2021 med tidsbegränsade hyreskontrakt för barnfamiljer i akut hemlöshet. Det är ett samarbete mellan Göteborgs Stads socialförvaltningar, AB Framtiden och Fastighetskontoret och syftet är att antalet barn i akut hemlöshet ska minska. 

För de personer som är hemlösa men också har en social problematik (missbruk eller psykisk ohälsa) krävs oftast andra insatser. Göteborg är en av Sveriges kommuner som satsat mest på Bostad Först. Det är en modell där personer kan få ett kommunalt kontrakt tillsammans med anpassat stöd för att kunna bo kvar och hantera andra problem. Göteborgs Stad fortsätter att öka antalet kontrakt inom Bostad Först för att ge fler möjlighet att få ett eget hyreskontrakt. 

En annan faktor som påverkar är att det varit ett lägre mottagande av nyanlända flyktingar under de senaste åren. Det är en grupp som ofta har svårt att komma in på bostadsmarknaden och det gör att möjligheterna ökat att hjälpa de som kommit hit att ordna med boende. 

Vill du läsa mer om mätningen och läsa årets rapport i sin helhet kan du klicka här. 

 

Människan bakom tiggeriet

Den 10 mars kl. 12:00-12:45 livesänds ett samtal om situationen för de så kallade EU-medborgarna som livnär sig som tiggare på Göteborgs gator.  Under fyra års tid har fotografen Joakim Roos skildrat en grupp romer från Rumänien som befinner sig i Göteborg.

Samtalet finns att se på Stadsbibliotekets Facebook-sida: https://www.facebook.com/watch/stadsbiblioteketgbg/

Medverkande:
Joakim Roos, fotograf som i över 30 år jobbat för Sveriges största dagstidningar
Ragnhild Ekelund, planeringsledare boende och socialjour, Göteborgs Stad
Daniel Åman, projektledare för Räddningsmissionens projekt för utsatta EU-medborgare
Samtalsledare: Ulrika Nandra, journalist och författare.

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se