Besök från Stadsmissionens vägledning

Vi fick ett trevligt studiebesök från Stadsmissionens vägledning som finns på Drottninggatan 33. Vi pratade om vad vi på Center mot hemlöshet arbetar med och fick även information om vägledarnas arbete. Vi hade också intressanta samtal om hur vi kan lotsa till varandras verksamheter och aktuella frågor just nu. 

Stadsmissionens vägledning vänder sig till den som lever i social utsatthet och som önskar förändring men saknar verktygen att genomföra den.

Från Stadsmissionens vägledning kan man få:

  • En personlig kontakt med en vägledare. Stödet skapas utifrån besökarens egna önskemål och kan variera. En stor del av vägledarnas uppdrag handlar om att stötta besökaren i kontakten med olika myndigheter.
  • Rådgivning och stöd i frågor som rör exempelvis en otrygg boendesituation, instabil ekonomi eller kontakter med myndigheter.
  • Alla tjänster är kostnadsfria.

För att få kontakt kan man komma förbi Drottninggatan 33 men det är bäst att ringa eller fylla i deras kontaktformulär inför ett besök för att kunna få bäst stöd och hjälp. 
Det finns ingen tidsgräns för hur länge du kan få stöd av Stadsmissionens vägledning.

 

För att läsa mer och hitta kontaktuppgifter så kan du läsa mer på deras hemsida: Stadsmissionens vägledning

 

 

Vaccination mot Covid-19 för svårnådda grupper

Sedan i våras har ett samarbete pågått för att nå ut med information och vaccin till hemlösa och papperslösa i Göteborg. De som ingått är VGR, ideella organisationer och Göteborgs stad. Jenny Martinsson, koordinator på Center mot hemlöshet, är Göteborgs Stads kontaktperson i samverkansgruppen. 

De tidigaste insatserna handlade mycket om att sprida rätt information om Covid-19 och vaccinet. För att nå ut till så många som möjligt så skedde utskick av skriven information och filmer till de som på olika sätt möter personer som lever i hemlöshet eller är papperslösa. Längre in i samarbetet formades ett mobilt team av SU som med hjälp av samverkansgruppen hittade olika mötesplatser där personer kunde nås för att få sitt vaccin mot Covid-19. Exempel på mötesplatserna var Faktums lokal, S:t Johanneskyrkan, Frukostcaféet Vasa och flera boenden för hemlösa inom Göteborgs Stad. 

Det första målet var att nå ut till 400 personer för att ge dem sina två doser av vaccin. Förra veckan sammanfattades vårens insatser och man kunde då se att 570 personer fått vaccin genom SU:s mobila team. Och teamet kommer att fortsätta åka runt för att ge vaccin på fler mötesplatser.

När man räknar ihop de vaccinationerna med de som utförts av Bräckes mobila team och några vaccinationstillfällen med andra vaccinatörer så har över 1000 personer i hemlöshet kunnat få vaccin mot Covid-19 genom detta samarbete. 

Vi är så klart glada att så många kunnat nås och erbjudits vaccination och nu fortsätter vaccineringar att ske i Göteborg på de mötesplatser som ännu inte hunnit besökas. 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se