Besök från Stadsmissionens vägledning

Vi fick ett trevligt studiebesök från Stadsmissionens vägledning som finns på Drottninggatan 33. Vi pratade om vad vi på Center mot hemlöshet arbetar med och fick även information om vägledarnas arbete. Vi hade också intressanta samtal om hur vi kan lotsa till varandras verksamheter och aktuella frågor just nu. 

Stadsmissionens vägledning vänder sig till den som lever i social utsatthet och som önskar förändring men saknar verktygen att genomföra den.

Från Stadsmissionens vägledning kan man få:

  • En personlig kontakt med en vägledare. Stödet skapas utifrån besökarens egna önskemål och kan variera. En stor del av vägledarnas uppdrag handlar om att stötta besökaren i kontakten med olika myndigheter.
  • Rådgivning och stöd i frågor som rör exempelvis en otrygg boendesituation, instabil ekonomi eller kontakter med myndigheter.
  • Alla tjänster är kostnadsfria.

För att få kontakt kan man komma förbi Drottninggatan 33 men det är bäst att ringa eller fylla i deras kontaktformulär inför ett besök för att kunna få bäst stöd och hjälp. 
Det finns ingen tidsgräns för hur länge du kan få stöd av Stadsmissionens vägledning.

 

För att läsa mer och hitta kontaktuppgifter så kan du läsa mer på deras hemsida: Stadsmissionens vägledning

 

 

Center mot hemlöshet - Öppet Hus under sommaren

Center mot hemlöshet har Öppet Hus varje måndag och onsdag mellan kl. 13-16. 
Den 2:e och 4:e augusti är det stängtmen annars är det öppet  måndag och onsdag eftermiddag under hela sommaren. 

På Öppet Hus på Kronhusgatan 2c kan du träffa personal som hjälper dig att hitta rätt utifrån de frågor eller behov som du har. Du kan också låna en dator och få hjälp att skriva ut papper om du behöver. 

Klicka här för att hitta till oss! 

 

Center mot hemlöshet deltar i konferens om mänskliga rättigheter

Center mot hemlöshet deltar med en digital monter under MR-dagarna. Mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största konferens för Mänskliga rättigheter. I år äger den rum mellan 19-21 april. Temat är "Mänskliga rättigheter - En fråga om var du bor?" och därför känns det extra viktigt att verksamheten Center mot hemlöshet finns med. I montern finns Jenny Martinsson, koordinator på Center mot hemlöshet, och Maria Sundstedt som är chef för verksamheten. Under dagarna finns de på plats för att svara på frågor via chatten eller prata med dem som väljer att ha ett videomöte. 

Förhoppningen är både att sprida kunskap om verksamheten, Center mot hemlöshet, och arbetet mot hemlöshet som görs i Göteborgs Stad och i samarbete med frivilligorganisationer men också att få ny kunskap genom att lyssna på andra organisationers seminarier och att kunna hitta samverkanspartners. 

Med på konferensen finns över 80 utställare från hela Sverige och mycket är tillgängligt för alla och gratis. För de längre seminarierna behövs en biljett. Mycket av materialet kommer också att finnas tillgängligt i tre månader framåt så du kan besöka vår monter och ta del av informationen som finns där även efter att konferensen är avslutad. 

Här hittar du Center mot hemlöshets monter.

Här kan du registrera dig för en gratis biljett som ger tillgång till utställare och mini-seminarier.

 

Center mot hemlöshet i fint sällskap

Det blev en fin start på året då denna webbplats blev nominerad till e-Diamond Award. Det är ett pris för en organisation som under föregående år bäst har erbjudit medborgare, företag och organisationer nya möjligheter, genom att skapa e-tjänster med samhällsnytta.

Vinnaren blev Nacka kommun med arbetet att digitalisera bygglovsansökningar. Center mot hemlöshet gratulerar och passar på att tacka alla er som arbetat fram denna hemsida och som ständigt kommer med förbättringsförslag. Tillsammans utvecklar vi informationen!

 

 

Digitalt besök av kommunalråd Marina Johansson

Förra veckan tog Center mot hemlöshet emot Marina Johansson, Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborgs Stad, för ett digitalt besök och samtal. Med på mötet var även Louise Warenius, stadssekreterare, Anna Holmqvist, avdelningschef Boende och hemlöshet, Maria Sundstedt, enhetschef Center mot hemlöshet och Jenny Martinsson, koordinator Center mot hemlöshet. 

Förutom att berätta om Center mot hemlöshets historik, nuläge och framtidsvisioner så hade vi även samtal om utmaningar och möjligheter kopplat till arbetet mot hemlöshet för olika målgrupper i Göteborg. 

Ny personal på Center mot hemlöshet

Från den 1 oktober så är det två personer anställda på Center mot hemlöshet. Katarina Larsson kommer att arbeta tillsammans med Jenny Martinsson i verksamheten. 

Katarina kommer att ha som uppdrag att arbeta med brukarinflytande på olika nivåer inom Avdelningen boende och hemlöshet men kommer också arbeta med Öppet Hus och andra delar inom Center mot hemlöshet. 


Framförallt kommer Katarina att arbeta tillsammans med brukare och personal på boenden inom Socialförvaltning Sydväst och hon har redan börjat besöka boenden och undersöka vad som redan finns idag inom området brukarinflytande för att i samverkan och samarbete kunna utveckla detta på individnivå, verksamhetsnivå och strukturnivå. Fler boenden kommer att besökas under hösten och Katarina vill gärna få en samlad bild av hur brukare och personal tänker kring frågor som rör brukarinflytandet.

Katarina har tidigare jobbat inom socialtjänsten med ekonomiskt bistånd och med arbetsmarknadsprojekt i de nordöstra stadsdelarna.

Öppet Hus på Kronhusgatan 2C!

Vi har öppet måndag till fredag mellan 13-16. 
På måndagar kan du träffa en uppsökande socialsekreterare hos oss och på onsdagar finns Mobila resursteamet med en sjuksköterska eller socionom på plats. 
Alla eftermiddagar finns också personal från Center mot hemlöshet och/eller Bostad först för att svara på frågor och ge vägledning. 

Varmt välkomna! - Klicka här för att hitta till oss! 

 

 

Träffa socionom och sjuksköterska på Center mot hemlöshet

Från och med onsdagen den 20:e oktober så kommer det att finnas en socionom och en sjuksköterska på Center mot hemlöshets Öppna hus på Kronhusgatan 2C. På onsdagar mellan kl. 13-16 kan du komma dit utan att boka tid och få råd eller svar på dina frågor. Personal från Center mot hemlöshet finns också på plats som vanligt. 

Socionomen och sjuksköterskan kommer från Mobila Resursteamet (som är en del av ACT Göteborg). 
De ger stöd och råd för att den enskilde ska få den hjälp den behöver från socialtjänst och/eller sjukvård. De kan också göra en bedömning kring om det finns behov av insatser från ACT Göteborg. 

 

 

Vaccination mot Covid-19 för svårnådda grupper

Sedan i våras har ett samarbete pågått för att nå ut med information och vaccin till hemlösa och papperslösa i Göteborg. De som ingått är VGR, ideella organisationer och Göteborgs stad. Jenny Martinsson, koordinator på Center mot hemlöshet, är Göteborgs Stads kontaktperson i samverkansgruppen. 

De tidigaste insatserna handlade mycket om att sprida rätt information om Covid-19 och vaccinet. För att nå ut till så många som möjligt så skedde utskick av skriven information och filmer till de som på olika sätt möter personer som lever i hemlöshet eller är papperslösa. Längre in i samarbetet formades ett mobilt team av SU som med hjälp av samverkansgruppen hittade olika mötesplatser där personer kunde nås för att få sitt vaccin mot Covid-19. Exempel på mötesplatserna var Faktums lokal, S:t Johanneskyrkan, Frukostcaféet Vasa och flera boenden för hemlösa inom Göteborgs Stad. 

Det första målet var att nå ut till 400 personer för att ge dem sina två doser av vaccin. Förra veckan sammanfattades vårens insatser och man kunde då se att 570 personer fått vaccin genom SU:s mobila team. Och teamet kommer att fortsätta åka runt för att ge vaccin på fler mötesplatser.

När man räknar ihop de vaccinationerna med de som utförts av Bräckes mobila team och några vaccinationstillfällen med andra vaccinatörer så har över 1000 personer i hemlöshet kunnat få vaccin mot Covid-19 genom detta samarbete. 

Vi är så klart glada att så många kunnat nås och erbjudits vaccination och nu fortsätter vaccineringar att ske i Göteborg på de mötesplatser som ännu inte hunnit besökas. 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se