Ny personal på Center mot hemlöshet

Från den 1 oktober så är det två personer anställda på Center mot hemlöshet. Katarina Larsson kommer att arbeta tillsammans med Jenny Martinsson i verksamheten. 

Katarina kommer att ha som uppdrag att arbeta med brukarinflytande på olika nivåer inom Avdelningen boende och hemlöshet men kommer också arbeta med Öppet Hus och andra delar inom Center mot hemlöshet. 


Framförallt kommer Katarina att arbeta tillsammans med brukare och personal på boenden inom Socialförvaltning Sydväst och hon har redan börjat besöka boenden och undersöka vad som redan finns idag inom området brukarinflytande för att i samverkan och samarbete kunna utveckla detta på individnivå, verksamhetsnivå och strukturnivå. Fler boenden kommer att besökas under hösten och Katarina vill gärna få en samlad bild av hur brukare och personal tänker kring frågor som rör brukarinflytandet.

Katarina har tidigare jobbat inom socialtjänsten med ekonomiskt bistånd och med arbetsmarknadsprojekt i de nordöstra stadsdelarna.

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se