Nyhetsbrev Brukarinflytande - nummer 3

 

Verksamhetsrådet pågående utvecklingsprocess
Verksamhetsrådet har en pågående utvecklingsprocess som går ut på att forma långsiktigt hållbara ramar och strukturer. Det har varit centralt att skapa en intern samsyn i arbetsprocessen där medlemmarna i Verksamhetsrådet har samma bild i frågor som: Vad är och vad gör Verksamhetsrådet? Vart vill vi framåt? Vad fungerar och vad är en långsiktigt hållbar struktur? Hur kan vi arbeta för att lyfta fram brukarnas röster i frågor som är viktiga? Hur kan vi skapa förbättringar som alla kan vinna på?  

Verksamhetsbesök
Verksamhetsrådet kan ses som en resurs och stödfunktion inom avdelning boende och hemlöshet i frågor som är brukarorienterade. I praktiken innebär detta att vi kan komma ut i boendeverksamheterna och bidra med information, kunskap och stöd i processer som har fokus på dom delar som är kopplat till ett brukarperspektiv. För att stödfunktionen ska kunna fylla en funktion är det viktigt att anpassa den till behov som finns inom våra boendeverksamheter. Exempel på innehåll och upplägg:  

Information och/eller workshop 

  • Brukarinflytande: Teori och praktik. Systematiskt arbete (boenden, chefer och medarbetare)
  • Synpunktshantering: Genomgång av rutin. Frågor, svar och dialog (medarbetare och chefer).  
  • Synpunkter: Vilken funktion fyller synpunkter? Vad är viktigt för dig som lämnar synpunkter? (boenden)
  • Verksamhetsrådet: Övergripande information (boenden, medarbetare eller chefer).  
  • Peer-support: Vad är? Vilken funktion fyller det? (boenden, medarbetare och chefer)
  • Husmöten: Workshop hur kan vi skapa attraktiva husmöten? Riktad mot boenden och/eller medarbetare  
  • Trygghet och säkerhet, workshop (boenden, medarbetare och chefer)
  • Husmöten: Hur kan vi skapa attraktiva husmöten? (boenden, medarbetare och chefer)
  • Recoverynätverket: Information och kunskap om brukarföreningarna (boenden, medarbetare, chefer)

Vill ni få besök från Verksamhetsrådet, har tips och idéer på vad ni tycker är viktigt går det bra att kontakta mig.
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

 


Verksamhetsrådet inbjuden att hålla en presentation i Växjö
”Att mötas och utveckla verksamheten tillsammans. Ett praktiskt exempel på brukarinflytande, kunskapsutbyte och forskningsimplementering”. Information om Center mot hemlöshet, Verksamhetsrådets historia och hur brukarna blev en naturlig del av Verksamhetsrådet. En bild av vad Verksamhetsrådet är och vad vi gör.

 


Musikprojektet: Come as you are
Musikprojektet är ett samarbete mellan Linneahuset och Göteborgs Stad som ursprungligen har växt fram i Verksamhetsrådet. I januari fick Musikprojektet en ny körledare. Peter Pop har lång erfarenhet inom musikvärlden, är driven och engagerad i att leda kören.  Just nu har kören tema Irland med irländska låtar. 

Musikprojektet träffas varje tisdag 10.00-12.00.
Var: Kyrksalen på Linneahuset.
Adress: Linnégatan 35.
Gemensam lunch efter kören som är kostnadsfri.

 


Recoverynätverket
Ett nätverk som är förankrat i Göteborgs Stad och består av idéburna organisationer med verksamhet inom Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel i Göteborgsområdet. Recoverynätverket vill höja stadens recoverykapital och verka för att Göteborg blir en recovery stad där fler människor kan påbörja och stanna i recoveryprocessen. Det finns också erfarenhet från organisationerna i Recoverynätverket – att stödet fortsätter långt efter att en insats är avslutad. Göteborg har potential att bli en recoverystad. Det är stort!

Citat från professor David Best: If we constantly think of recovery as an individual struggle to overcome adversity, we will be reinventing the wheel every time we start a process. I’m sure you know that where recovery works well, it’s because there’s a collective will, a collective energy and a collective commitment.”

Recoverynätverket den 6 mars: På senaste mötet var hela 42 personer från 22 verksamheter närvarande! I Göteborg finns ett brett nätverk av organisationer som arbetar för att skapa vägar ut ur missbruk. Det är möjligt att göra en livsvändning och få ett liv som skapar mening och sammanhang. Parallellt med stödet som finns från kommunen och regionen finns också mycket annat stöd att få, bland annat från föreningarna i Recoverynätverket.

Recoverymarsch för att hedra recovery och sörja dem som förlorats till missbruket
På Recoverynätverkets möte lyftes en fråga om att arrangera en Recoverymarsch för att hylla den som lever i recovery och sörja dem som har blivit förlorad i missbruket. Mer information kommer om detta.

 För inspiration vad det kan innebära, så har de gjort i Scotland: https://youtu.be/EbSgcYpNIqA

  • Sökning på YouTube: Recovery Walk Scotland 2021

Mer information om Recoverynätverket och föreningarna som ingår i nätverket finns här


 Vill du läsa nyhetsbrev som är publicerade tidigare?
Klicka här för att komma till sidan där du kan läsa alla våra Nyhetsbrev med tema Brukarinflytande!


 

 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se