Nyhetsbrev - Brukarinflytande: nummer 4

Hej och välkommen till nyhetsbrev brukarinflytande – nummer 4

Verksamhetsrådet; Avdelning boende och hemlöshets mötesplats och nav för brukarorienterade frågeställningar
Boendeturnén har gått framåt under vårterminen. Verksamhetsrådet har hållit sina möten ute i andra verksamheter på totalt 4 av 5 möten, 80%. Vi har på så sätt kunnat ge en bild vad Verksamhetsrådet är och gör. Boendeturnén avslutades på Huldas Hus den 8 maj. En utvärdering om boendeturnén ska fortsätta i samma utsträckning eller om besök i avdelningens verksamheter också kan ske på andra sätt.

Verksamhetsrådet, mars 2023
Mötet i mars hölls på Alelyckans boende. Dagen till ära var den tekniska utrustningen ur funktion. Tillsammans kunde vi hjälpas åt och rodda för vårt sedvanliga hybridmöte med Center mot hemlöshets backuputrustning. När vi har möten ute i verksamheterna kan boenden, personal och chefer vara med som gäster på mötet. Alelyckan hade en tapper skara av de boende som deltog på mötet, cirka 4-6st personer. Ungefär lika många personal/chefer var också närvarande på mötet. Det uppstår ofta intressanta och givande dialoger när vi kommer ut och nya människor ansluter till våra möten. Den här gången hade vi en fin dialog kring ordet ”brukare”.  Vad betyder det egentligen, en fråga som ställdes av de boende från Alelyckan.

Ja, vad betyder det egentligen? En koppling till att bruka droger. En annan koppling till att bruka kommunens insatser, service och tjänster. Klient är ett mycket bättre ord svarade någon annan.  

Brukare, ett litet ord som kan lämna utrymme för många olika tolkningar. Kanske handlar det inte så mycket om själva ordet i sig, utan mer om förförståelse och vilket värde vi lägger i ordet. Verksamhetsrådet använder ordet brukarrepresentant. Det är medlemmar som bor eller tidigare har bott i våra boenden. Brukarrepresentanterna har ett politiskt uppdrag från nämnden. Ordet återspeglar den bakgrund, kunskap och erfarenhet som medlemmen har. Verksamhetsrådet har också medlemmar som är chefer och medarbetare inom avdelningen eller kommunen. Alla medlemmar fyller en viktig funktion och kan bidra med olika synvinklar. Tillsammans kan vi bilda ett helhetsperspektiv. 

Existerar brukarinflytande i Verksamhetsrådet
Svaret blir både ja och nej. Vår avdelning är en kommunal verksamhet som i slutändan är styrd av den politiska viljan. Den politiska viljan avspeglar sig sedan i förvaltningens målområden och de enskilda verksamhetsplanerna som finns inom avdelningens boendeverksamheter. Lyckligtvis vill politikerna att vi ska lyssna och tillvarata brukarerfarenheter. Det finns också lagar, regler och styrdokument som talar för och om vikten att inkludera målgruppen i vårt utvecklingsarbete.

Så kan vi använda erfarenhetsperspektivet på bästa sätt
Det systematiska arbetet med att stärka brukarinflytandet är ett sätt att fånga brukarerfarenheter. Synpunkter är ett sätt att tillvarata ett brukarperspektiv. Genomförandeplaner, där den enskilde är involverad och får möjlighet att tycka till kring den vård och stöd som erbjuds en annan.  Verksamhetsrådet, där vi har olika roller och funktioner men ändå strävar mot att gå ”hand i hand” och utveckla tillsammans ett tredje.

Många av frågorna som kommer upp i Verksamhetsrådet kommer från brukarrepresentanterna. Ibland får vi också förfrågningar från ledningen eller boendeverksamheter som vill ta del av ett brukarperspektiv i de enskilda verksamheternas utvecklingsfrågor. Verksamhetsrådet kan bidra med olika perspektiv. Det kan ge en bättre bild av helheten.  

Ibland är mötena strukturerade och flyter på. Ibland har vi livfulla dialoger där alla har viktiga saker att säga samtidigt. I dom flesta fallen slutar det med att gå ifrån mötet med en känsla av att vi gör något viktigt tillsammans. Det finns en stor vinst i att träffas i ett neutralt forum och arbeta med frågor gemensamt. Vi kan öka förståelsen för varandras perspektiv och minska ett glapp mellan ”vi” och ”dom”.

Brukare - En lång text om ett litet ord. Varför?
Den här typen av dialoger fyller en viktig funktion i våra verksamheter. Det kan skapa en medvetenhet och förståelse för att vi som individer är olika. Vi kan ha olika förförståelse som kan färga hur vi ser på saker. Det kan hjälpa oss att klargöra om vi pratar om samma sak, menar lika och strävar åt samma håll.

Verksamhetsrådet arbetar med att skapa långsiktigt hållbara strukturer, som inte är beroende av eldsjälar. Vi har under året som gått arbetat med att ta fram ramarna i Verksamhetsrådet. Det finns en vision att vårt arbete ska mynna ut i ett riktlinjedokument, som för stunden har arbetsnamnet: Verksamhetsrådet – riktlinjer och vägledande guide för ramar, förhållningssätt och mötesstruktur. Målsättningen är att utkastet ska bli färdigt 2023.

Vill du veta mer om Verksamhetsrådet eller är intresserad att vara med som gäst på ett möte? Vill du att Verksamhetsrådet ska hålla ett möte i er verksamhet? Tveka inte att höra av dig.

Kontaktuppgifter
Telefon: 031-367 90 05
Mobil: 076-720 74 45
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 


 Vill du läsa nyhetsbrev som är publicerade tidigare?
Klicka här för att komma till sidan där du kan läsa alla våra Nyhetsbrev med tema Brukarinflytande!


 


 

 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se