Vaccination mot Covid-19 för svårnådda grupper

Sedan i våras har ett samarbete pågått för att nå ut med information och vaccin till hemlösa och papperslösa i Göteborg. De som ingått är VGR, ideella organisationer och Göteborgs stad. Jenny Martinsson, koordinator på Center mot hemlöshet, är Göteborgs Stads kontaktperson i samverkansgruppen. 

De tidigaste insatserna handlade mycket om att sprida rätt information om Covid-19 och vaccinet. För att nå ut till så många som möjligt så skedde utskick av skriven information och filmer till de som på olika sätt möter personer som lever i hemlöshet eller är papperslösa. Längre in i samarbetet formades ett mobilt team av SU som med hjälp av samverkansgruppen hittade olika mötesplatser där personer kunde nås för att få sitt vaccin mot Covid-19. Exempel på mötesplatserna var Faktums lokal, S:t Johanneskyrkan, Frukostcaféet Vasa och flera boenden för hemlösa inom Göteborgs Stad. 

Det första målet var att nå ut till 400 personer för att ge dem sina två doser av vaccin. Förra veckan sammanfattades vårens insatser och man kunde då se att 570 personer fått vaccin genom SU:s mobila team. Och teamet kommer att fortsätta åka runt för att ge vaccin på fler mötesplatser.

När man räknar ihop de vaccinationerna med de som utförts av Bräckes mobila team och några vaccinationstillfällen med andra vaccinatörer så har över 1000 personer i hemlöshet kunnat få vaccin mot Covid-19 genom detta samarbete. 

Vi är så klart glada att så många kunnat nås och erbjudits vaccination och nu fortsätter vaccineringar att ske i Göteborg på de mötesplatser som ännu inte hunnit besökas. 

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se