Covid-bevis för personer utan personnummer

Detta gäller för att få vaccinationsbevis utan att du har personnummer eller samordningsnummer:

För att få ett bevis i Västra Götaland på att du är vaccinerad ska du kontakta den vaccinatör som gav dig den senaste dosen och ge dem dessa uppgifter:

  1. Det reservnummer som din vaccination registrerades med. Om du inte känner till reservnumret, ange ditt födelsedatum. (Vi vet att många inte känner till det reservnummer som användes vid vaccinationen, så om man uppger sitt födelsedatum försöker vaccinatören leta fram det reversnummer som användes).
  2. Ditt namn
  3. Den adress (alternativt c/o-adress) som du vill att beviset ska skickas till.

För att få ut ett vaccinbevis är ett första steg alltså att ta kontakt med den vaccinatör där man fick den senaste dosen och lämna ovan uppgifter om sig själv.
Det är okej enligt rutinen att personen som vill ha vaccinbeviset inte ringer själv, utan någon annan kan lämna uppgifterna till teamen. 

 För att få kontakt med sin vaccinatör kan man ringa något av numren nedan för att få hjälp att hitta kontaktuppgifter:

010-473 94 30 (svenska)
011-473 00 22 (arabiska)
011-473 00 23 (persiska)
011-473 00 24 (somaliska)

 

Du behöver legitimation

Efter att man har lämnat informationen till vaccinatören så kommer beviset sedan som ett rekommenderat brev till närmaste postombud. Man behöver legitimation som är godkänd av Postnord [1177.se] för att kunna hämta ut det.
Observera att det i nuläget så kan LMA-kort bara användas för att hämta ut försändelser från Migrationsverket och från privat avsändare från annat land, det innebär att det kan vara svårt att få ut försändelsen med LMA-kort men VGR har lyft frågan till E-hälsomyndigheten.

 

Har du ett samordningsnummer?

Du som har ett samordningsnummer [1177.se] ansöker om bevis hos E-hälsomyndigheten. Har vaccinationen inte registrerats på ditt samordningsnummer har den registrerats med ett reservnummer och då behöver du kontakta din vaccinatör som ovan.

 


Översatt material om detta finns här: Covidbevis - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) [vgregion.se]

 Sammanfattad information om vad som gäller i Västra Götaland finns här på 1177: Covidbevis - 1177 Vårdguiden [1177.se]

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se