Anhörigstöd i Göteborgs Stad

För dig som har någon i din närhet som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och  är i behov av ditt stöd finns anhörigstöd. Anhörigstödet i Göteborgs Stad erbjuder samtal, anhöriggrupper, utbildningar, föreläsningar och Må-bra-aktiviteter.

En närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller en god vän. 

Läs mer på Anhörigstöd i Göteborgs Stads hemsida: http://www.goteborg.se/anhorigstodnaradig

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se