Skip to main content

Vill du arbeta som själverfaren stödperson (Peer support) inom Göteborgs Stad?

NSPH i Västra Götaland (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg) har just nu en annons ute där man söker efter själverfarna personer (Peer support) med egen erfarenhet av till exempel psykisk ohälsa eller tidigare missbruk.

En peer supporter är en själverfaren stödperson för människor som befinner sig i ett tillstånd där de behöver mycket stöd och hjälp. Du ska därför ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa, tidigare missbruk eller att du exempelvis har varit hemmasittare. Du ska också vara tillräckligt återhämtad för att kunna arbeta som stödperson. Du blir anställd som en del av arbetsteamet inom en förvaltning i Göteborgs Stad, till exempel inom socialförvaltningarna, boendeverksamhet eller på en skola.

Hösten 2023 anordnas en utbildning för dig som är intresserad av att arbeta som peer supporter. Utbildningen är kostnadsfri och efter godkänd utbildning får du ett certifikat som visar på att du är en certifierad peer supporter.

Ansökningsperioden pågår till den 6 oktober.

Här är länken till annonsen där du kan läsa mer om uppdraget och hur du gör för att ansöka: Ansokan-Peer-Support-2023.pdf (nsphvastragotaland.se)