Insatser under vintern 2023-2024

 

Den som lever i akut hemlöshet kan söka stöd via sitt socialkontor eller socialjouren. En socialsekreterare utreder då behovet och personen kan få bistånd till socialt boende. 

Fler övernattningsplatser

Göteborgs Stad har sedan ett antal år tillbaka två idéburna offentliga partnerskap med Räddningsmissionen för att personer som lever i akut hemlöshet ska få tak över huvudet och stöd att komma ur hemlöshet. Inför vintern utökar Göteborgs Stad och idéburen sektor antalet övernattningsplatser och stärker stödet till personer i akut hemlöshet.

Socialförvaltningen Sydväst har beviljats en tilläggsbudget på två miljoner kronor av socialnämnden Sydväst och har ingått ett idéburet offentligt partnerskap med organisationen Agape om att öppna ett tillfälligt boende med 20 sängplatser den 1 december.
Antalet platser på boendet Station Nord för utsatta EU-medborgare utökas också från 50 till 70.

Öppna kyrkor dagtid

För att hemlösa ska kunna värma sig även dagtid öppnar Svenska kyrkan upp flera av sina kyrkor runt om i staden. Här kommer man också kunna få en kopp kaffe och en smörgås.
Mer info kommer att finnas på vår hemsida inom kort.

Insatser för personer i hemlöshet i vinter:

  • Den som är akut bostadslös ska vända sig till sitt socialkontor på dagtid eller till socialjouren på kvällar och helger för att ansöka om boende.

  • Uppsökarenheten är ute varje kväll och natt för att söka upp personer i hemlöshet. De hjälper till med akut övernattning, arbetar motiverande och länkar vidare till socialtjänsten.

  • För utsatta EU/EES-medborgare, tredjelandsmedborgare och papperslösa finns Station Nord. Verksamheten drivs av Räddningsmissionen i partnerskap (IOP, idéburet offentligt partnerskap) med socialförvaltningen Sydväst som finansierar. Inbokning till Station Nord sker på torsdagar 13–15 i Betlehemskyrkan i Vasastan.

  • Socialförvaltningen Sydväst och Agape öppnar under vintern ett tillfälligt boende med 20 platser för att säkerställa att ingen ska behöva sova ute. På boendet kan man också duscha, tvätta och äta frukost. Boendet har öppet under perioden 1 december-31 mars. Verksamheten sker i idéburet offentligt partnerskap (IOP). Agape bidrar med personal, socialförvaltningen Sydväst finansierar verksamheten och står för lokalen. Inbokning sker genom Räddningsmissionen eller Uppsökarenheten.

  • Svenska kyrkan öppnar kyrkolokaler på flera platser i staden för att kunna ta emot hemlösa dagtid. Information om kyrkor och tider kommer publiceras på Center mot hemlöshets webbplats.

  • Center mot hemlöshet ger råd och stöd till personer i hemlöshet.

  • Huldas hus erbjuder gemenskap och aktiviteter till kvinnor.

  • S:t Johanneskyrkan och Frukostcaféet Vasa – mat, värme och gemenskap. Här finns också stödassistenter som kan hjälpa till med att kontakta myndigheter.

  • Socialt center – för personer utanför välfärdssystemet och som behöver både akut och långsiktig hjälp. Erbjuder bland annat hjälp med övernattning, vägledning, dusch- och tvättmöjligheter.
  • Göteborgs Stad arbetar också utifrån en långsiktig handlingsplan för att minska den akuta hemlösheten. Åtgärder som är på gång handlar bland annat om att säkerställa tillgänglighet, likvärdiga arbetssätt och att utveckla länkningen till socialkontor.
Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se