Information om Nya Tillfället och beslutet om stängning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att akutboendet Nya tillfället behöver stänga senast 7 januari. Det innebär att Nya tillfället inte kan ta emot nya placeringar och att de som bor där idag kommer att erbjudas platser på andra boenden.

Varför behöver Nya tillfället stänga?
Beslutet att stänga Nya tillfället kommer efter flera allvarliga händelser kring boendet, varav ett med dödlig utgång. Socialförvaltningen Sydväst har genomlyst verksamheten och arbetar aktivt med olika åtgärder för att öka tryggheten. Förvaltningen har bland annat stärkt bemanningen, ökat antalet väktare och utvecklar det sociala arbetet på boendet. Men IVO anser att åtgärderna inte är tillräckliga och att boendet behöver stänga senast 7 januari. 

Vad händer med de som bor på Nya tillfället?
De cirka 50 personer som bor på Nya tillfället kommer att erbjudas platser på andra boenden. Alla som bor på Nya tillfället har en kontaktperson som tillsammans med placerande socialsekreterare hjälper till att hitta ett annat boende utifrån behov.

IVO:s beslut innebär också att socialförvaltningen Sydväst behöver säkra att det finns tillräckligt med platser för personer i akut hemlöshet eftersom Nya tillfällets 73 akutplatser nu stängs. Detta arbete pågår nu. 

Vad händer med Alma, akutboende för kvinnor?
Beslutet gäller inte Alma, akutboende för kvinnor. Alma kommer därför inte stängas och fortsätter sin verksamhet. 

Vill du ha mer information?
Du kan kontakta oss på Center mot hemlöshet.
Om du bor på Nya tillfället idag så hänvisar vi också till din kontaktperson på boendet och din socialsekreterare. 

Här kan du läsa Göteborgs Stads pressmeddelande:
Efter IVO:s beslut att stänga Nya tillfället – så får akut hemlösa stöd  | Göteborgs Stad (mynewsdesk.com)

Har du frågor, synpunkter eller får problem. Kontakta oss snabbt med ovanstående knapp.

Göteborgs Stad Logotype

Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se