Skip to main content

Anhörigas röster är viktiga för socialtjänsten

Kunskapsguiden lyfter anhörigperspektivet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen och andra myndigheter och aktörer.

I fyra nya kortfilmer på Kunskapsguiden delar anhöriga sina berättelser och erfarenheter. Det är viktigt att lyssna på anhöriga och ta hand om deras behov inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Att förstå anhörigas situation kan förbättra vården och stödet till den enskilde och förebygga ohälsa hos anhöriga. Det gynnar både individens hälsa och samhällets ekonomi. Socialstyrelsen betonar att  anhörigperspektivet är avgörande för att ge rätt stöd och vård.

Här kan du läsa mer och se alla filmer: ”Anhörigas röster visar vikten av ett integrerat anhörigperspektiv – Kunskapsguiden”